Saistībā ar plānoto automašīnu stāvvietu ierīkošanu, iedzīvotāji aicināti no 5. līdz 15. jūnijam izteikt savu viedokli par četru liepu ciršanu pie īpašuma Brīvības ielā 9.

Kā informē Apstādījumu uzraudzības komisija, lai ierīkotu automašīnu stāvvietas, paredzēts nocirst četras liepas (koku stumbru diametri ir 49 cm, 47 cm, 45 cm un 50 cm), kas aug  Brīvības ielas sarkanajās līnijās pie nama Nr.9. Trīs no liepām ir ar bojātiem un iztrupējušiem stumbriem, viena liepa salīdzinoši labākā stāvoklī.

Pašvaldība  aicina iedzīvotājus piedalīties publiskajā apspriešanā un savu viedokli izteikt, aizpildot publiskās apspriešanas anketu, kas pieejama Liepājas pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, vai elektroniski ŠEIT.

Pēc publiskās apspriešanas tiks apkopoti iedzīvotāju viedokļi un nodoti Apstādījumu uzraudzības komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Papildu informāciju par plānoto koku ciršanas ieceri var saņemt Vides nodaļā, zvanot pa tālruni 63404745 vai rakstot uz e-pastu: alda.damberga@dome.liepaja.lv