Komunālā pārvalde aicinājusi "ikvienu interesentu" piedalīties publiskajā apspriešanā, kas ilgs līdz 21. augustam un kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par trīs Holandes liepu nociršanu pie īpašuma Brīvības ielā 9 sakarā ar autostāvvietas ierīkošanu.


Autostāvvietu paredzējusi ierīkot Komunālā pārvalde, lai nodrošinātu izejvielu un kravu piegādi blakus esošajā teritorijā, kurā notiek uzņēmējdarbība.

Portāla irliepaja.lv lasītājs interesējās, kāpēc pašvaldība būvēs autostāvvietu komercuzņēmumam?


Atbildi sniedza Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls:

"Stāvvietas izveidi ielas sarkanajās līnijās, ja pašvaldības īpašums netiek iznomāts, var īstenot tikai pašvaldība, un šajā gadījumā pašvaldība nav ieinteresēta iznomāt zemi līdzās maģistrālajai ielai.

Pilsētas infrastruktūras sakārtošana sekmēs saimniecisko darbību, kas ir viena no pašvaldības autonomajām funkcijām.

Pie pašvaldības ir vērsusies SIA "Pauze K" valdes locekle Solvita Gertsone ar lūgumu palīdzēt atrisināt piegādes transporta apstāšanās vietas izveidi.


Līdz šim pie īpašuma Brīvības ielā 9 pēc "Ceļu satiksmes noteikumiem" nav bijis atļauts apstāties. Šeit, maģistrālās ielas malā, to aizliedz  ceļu satiksmes 326. zīme "Apstāties aizliegts", kas nozīmē, ka transportlīdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt, kas apgrūtina uzņēmējdarbību minētajā īpašumā.

Uzņēmuma pārstāves lūgumu izskatīja domes Transporta komisija, kas konceptuāli ir atbalstījusi stāvvietas izveidi (lēmums pieņemts 2020. gada maijā), jo tā nebūs tikai viena komersanta interesēs, to varēs izmantot arī citi apkārtējie uzņēmumi, kā arī Liepājas olimpiskais centrs.

Pašreiz notiek būvniecības ieceres izstrāde, un tās konkrētos risinājumus ietekmēs koku publiskās apspriešanas rezultāti".