Būvvaldes komisija piektdien, 13.maijā, ekspluatācijā pieņēmusi dzīvojamo ēku pārbūvi par viesnīcu Peldu ielā 56. Pārbūvēto ēku grupa atrodas vasarnīcu apbūves kvartālā ap Gulbju dīķi, kur atjaunotas jau vairākas vēsturiskas ēkas, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Koka un mūra dzīvojamo ēku pārbūves projektu izstrādājis arhitekts Agris Padēlis-Līns. Projekta gaitā pārplānots esošo dzīvojamo ēku 1. un 2. stāvs, kā arī pagraba un koka ēkas bēniņu telpas. Izstrādāts pārbūvējamo ēku fasāžu apdares risinājums un teritorijas labiekārtojums. Līdzās esošajām dzīvojamām ēkām uzbūvēta jauna ēka, kas savstarpēji savienotas. Jaunbūvētās ēkas fasādei izmantots tumšināts stikls. Projekta gaitā nojauktas divas palīgēkas – noliktava un šķūnis.

Atjaunotā koka ēka zināma kā eksportfirmas īpašnieka Lazāra Rostovska villa. Peldu ielas koka namu projektējis arhitekts Pauls Makss Berči. Koka ēka uzcelta 1870.gadā sākotnēji kā vienstāvu nams, pēc 20 gadiem ēkai izbūvēts arī otrs stāvs, kā arī piebūvēta sarkano ķieģeļu mūra ēka. Vienlaikus L. Rostovska villa Latvijas vēsturē iegājusi ar faktu, ka šajā ēkā 1919.gada aprīļa puča laikā patvērās Latvijas Pagaidu valdība.