Jau kopš pērnā gada vairākos uzņēmējam Oļegam Hramovam piederošajos nekustamajos īpašumos Vecliepājas centrā notiek būvdarbi. Šobrīd aktīvi būvdarbi risinās trijos no Hramova īpašumā esošajiem vēsturiskajiem Liepājas namiem.

Viens no tādiem ir 1881. gadā celtais nams Kūrmājas prospektā 22, kurš ilgstoši netika izmantos. Tur notiek biroju ēkas pārbūve par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku. Sākotnējo ēkas pārbūves projektu izstrādāja SIA "Kokile" arhitekte Laura Kozlovska, pēc tam savas korekcijas veica autoruzraugs arhitekts Agris Padēlis-Līns. Būvdarbus šajā objektā veic viens no Hramovam piederošiem uzņēmumiem SIA "Hermes Invest", bet atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Gints Ernstsons.


Kūrmājas prospekts 22. Foto: irliepaja.lv.


Saskaņā ar būvvaldes sniegto informāciju priekšdarbi šajā objektā aizsākti jau 2019. gadā, kad ir izbūvēti ūdensvada, kanalizācijas un siltumtrases pievadi, bet pērn arī elektroapgādes slodzes palielinājums.


Vēsturnieks Gunārs Silakaktiņš portālam irliepaja.lv par ēku Kūrmājas prospektā 22 zināja stāstīt, ka pagājušā gadsimta divdesmitajos un trīsdesmitajos gados tā kā dzīvojamā māja piederējusi A. Grīnbergam, kurš tajā izīrējis apartamentus Liepājas dūņu sanatorijas peldviesiem. 1935. gadā tā pārdota, un nākamais īpašnieks bijis baltvācietis O. Rudbahs. 1939. gada oktobrī sakarā ar vācu tautības personu izceļošanas likumu māju pārņēma Latvijas Kredītbanka. 1940.gada beigās nodota PSRS Baltijas flotes virsnieku ģimeņu kopmītnei. Tā tas bija arī pēc 2. pasaules kara, līdz 1950.gadam. Tad tur bijusi Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrijas Liepājas dzemdību nama ginekoloģiskā nodaļa, arī abortu māja. Astoņdesmito gadu sākumā – Liepājas Narkoloģiskās slimnīcas filiāle, alkoholiķu nepiespiedu ārstniecības iestāde. Viena no pirmajām vietām LPSR, kur tika dibināta un darbojās anonīmo alkoholiķu kustība.

Arī pēc valsts neatkarības atjaunošanas profils saglabājās, jo namā atradusies Liepājas Narkoloģiskā slimnīca.

Otrs objekts, ko šobrīd atjauno Oļegs Hramovs un kurā nesen uzietie 1940. gada dokumenti piesaistīja plašu mediju un arī vēsturnieku interesi, ir administratīvā ēka Lielā iela 3, kura arī ilgstoši stāvēja tukša, bet tagad pēc A. Padēļa-Līna projekta tiek pārbūvēts par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. Būvatļauja šim objektam izsniegta jau 2019. gadā.


Lielā 3. Foto: irliepaja.lv.


Par šī nama vēsturi portāls irliepaja.lv rakstījis vairākkārt. Jaunākajos laikos tas bija zināms kā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un pašvaldības policijas iecirknis, pirms tam ēkas pirmo stāvu aizņēma saldumu ražotājas "Laima" veikals.


Trešais vēsturiskais nams, ko šobrīd atjauno Hramovs, atrodas Peldu ielā 56. Arī tas celts 19. gadsimta beigās, un to projektējis arhitekts Pauls Makss Berči pēc fabrikanta Lazāra Rostovska pasūtījuma. Vairāk par ēkas vēsturi lasāms ŠEIT.


Peldu 56. Foto: irliepaja.lv.


Ēka tiek pārbūvēta par viesnīcu. Pēc atjaunošanas tā sastāvēs no trim daļām – koka, akmens un stikla. Arī šīs pārbūves projekta autors ir Agris Padēlis-Līns.


Visi trīs objekti bijuši ļoti sliktā stāvoklī un to atjaunošanā un pārbūvē jāiegulda ievērojami līdzekļi, jau iepriekš portālam irliepaja.lv sacīja uzņēmējs.


Pagājušā gada nogalē atjaunots jumts un fasāde arī Hramovam piederošajam koka namam Friča Brīvzemnieka ielā 52, bet šajā pavasarī Hramovs izsolē iegādājās kādreizējo pašvaldības īpašumu Uliha ielā 36.