Ministru kabinets 25. janvārī lēma atbalstīt Kultūras ministrijas (KM) priekšlikumu piešķirt 470 420 eiro augstas gatavības kultūras infrastruktūras projekta, kas saistīts ar "Covid–19" izraisītās krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu atjaunošanai – profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” mākslas un dizaina skolas ēkas Ausekļa ielā 11/15 neatjaunoto telpu un iekšējo inženiertīklu sakārtošanai. Šajā adresē esošās skolas telpas ir kritiskā stāvoklī, radot riskus mācību procesa drošai norisei, informē Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale.

Lai novērstu Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas telpu infrastruktūras sadrumstalotību, tehnisko un morālo novecošanu (mācību process tiek nodrošināts piecās dažādās adresēs, tai skaitā daļa mūzikas izglītības programmu ir pārceltas uz koncertzāles „Lielais dzintars” telpām) Izglītības un zinātnes ministrija ES fondu projekta „PIKC „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšana” ietvaros jau īsteno vidusskolas ēku Alejas ielā 18 atjaunošanas programmu par kopējo summu 3 908 839 eiro, tomēr tās ietvaros nebija iespējams īstenot darbus skolas Ausekļa ielas 11/15 ēkā.

Lai nodrošinātu būvdarbu veikšanu līdz šim neatjaunotajā skolas ēkā Ausekļa ielā 11/15, jau īstenoti publiskie iepirkumi par Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ēkas daļas un iekšējo inženiertīklu vienkāršotu atjaunošanu, apliecinājuma kartes izstrādi, būvdarbu veikšanu, autoruzraudzību un būvuzraudzību.

Atbilstoši veikto iepirkumu rezultātiem, plānotās izmaksas vidusskolas ēkas Ausekļa ielā 11/15, Liepājā, neatjaunoto telpu un iekšējo inženiertīklu atjaunošanai sastāda 470 420 eiro – apliecinājuma kartes izstrādei un autoruzraudzībai 26 486,90 eiro, būvdarbiem 431 832,42 eiro un būvuzraudzībai 12 100 eiro. Darbus Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ēkā Ausekļa ielā 11/15 plānots īstenot šī gada laikā.

Pēc visu plānoto būvdarbu īstenošanas Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas telpas nodrošinās mūsdienu prasībām atbilstošu un pienācīgu platību mācību darba, t.sk. praktisko nodarbību organizēšanai un arī metodisko līdzekļu uzglabāšanai.

Atbilstoši KM padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepcijai profesionālās izglītības kompetences centri tiek veidoti kā izcilības centri ar resursu un kompetenču koncentrāciju uz esošo specializēto kultūrizglītības iestāžu bāzes, plānojot atbilstošas infrastruktūras attīstību. Priekšnosacījums kvalitatīva un konkurētspējīga izglītības procesa nodrošināšanai ir atbilstošas un modernas infrastruktūras pieejamība. PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” izveidota 2016. gadā, apvienojot Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolu un Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu. 2017. gadā skolai piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.