Sākta projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas ēkā Alejas ielā 18/20" realizācija.

Kā informē projekta vadītāja S. Liepa–Vjakse, tā ietvaros ir paredzēts veikt vienkāršoto renovāciju mācību darbnīcu ēkai, kuru telpās tiek realizētas metāla izstrādājumu dizaina, reklāmas un multimediju dizaina izglītības programmas.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 85% un LR Kultūras ministrijas līdzfinansējums 15% apmērā.

Projekts ir saņēmis finansiālo atbalstu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātātajā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai" 3. kārtā. Projekta ietvaros ir uzsākti vienkāršotās renovācijas darbi, kurus iepirkuma rezultātā realizē SIA firma "UPTK".

Projekta īstenošana ir nepieciešama, lai uzlabotu izglītības iestādes ēku (mācību darbnīcas) – Alejas ielā 18/20 energoefektivitāti un nepieļautu ēkas būvkonstrukcijas un inženierkomunikāciju nolietošanos un bojāšanos, kā arī tiktu samazinātas izmaksas par piegādāto siltumenerģiju un elektroenerģiju. Veicot vienkāršotās renovācijas darbus būs iegūts ne tikai siltumenerģijas ietaupījums, kas samazinās slodzi uz vidi, bet arī tiks paaugstināta ēkas uzturēšanas efektivitāte un drošība.

Projekts jārealizē līdz 2014. gada 30. jūnijam.

Mācību iestāde gaida arī iesniegtā KPFI projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas ēkā Toma ielā 23/25" rezultātus. Ja projekts tiks atbalstīts, tad renovācijas un siltināšanas darbi tiks veikti arī Toma ielas ēkā, kur darbojas ādas izstrādājumu dizaina, tekstilizstrādājumu dizaina, interjera dizaina un arhitektūras nodaļas.