Pirms gada, 27.augustā, Zirgu salā Liepājā tika atklāta Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) Dabas māja, kas ir kļuvusi par nozīmīgu izglītības centru vides izglītības jomā. Neraugoties uz pandēmijas ietekmi, Dabas māja ir spējusi atrast savu ceļu pie skolēniem, pedagogiem un iedzīvotājiem, piedāvājot dažādas izzinošas un izglītojošas iespējas, informē ZIIC vadītāja Kristīne Pujāte.

Dabas mājā ir izvietota izglītojoša vides ekspozīcija, kuru apmeklētāji var apskatīt un iepazīties gan ar kukaiņiem, gan ar citām vides zinību tēmām. Ierobežojumu apstākļos, kad Dabas mājas klātienes apmeklējums nebija iespējams, speciālisti pielietoja radošus risinājumus, lai Dabas iepazīšana neapstātos, piemēram, ēkas logos tika izvietoti izstādes materiāli, kuros ar QR kodu palīdzību apmeklētāji varēja iegūt papildus informāciju par noteiktu tēmu.

Šajā laikā Dabas mājā tikušas izvietotas 5 izstādes: invazīvās sugas "Svešie mūsu dabā", "Dabas dziedinātava – purvs", "Skaistie un bīstamie dabas kaitnieki", "Iepazīsim putnus", kā arī šobrīd apskatāmā Montas Heidemanes personālizstāde "Dabas roku slakās dvēselītes". Montas izstāde ir uzskatāms piemērs kā vides zinības var izpausties dažādās jomās – Monta Dabas mājā pētīja augu šūnas, tās iekrāsojot un attēlojot uz audekla. Tas parādā vides zinību, mākslas un tekstila izstrādes sasaisti. Klātienē Dabas māju ir apmeklējuši gandrīz divi tūkstoši interesentu.

Šobrīd notiek darbs pie 15 instalāciju izveides, kuras būs īstenotas līdz 2023. gadam, vides laboratorijas aprīkošanas un saistītu mācību programmu izstrādes. Dabas mājā patlaban ir apskatāmas pirmās divas pastāvīgās instalācijas – "Skudru māja" un māja Madagaskaras šņācējprusakiem.

Gada laikā ir organizētas dažādas vides izglītības nodarbības un meistarklases, piemēram, "Dzīvība ūdenī", "Kukaiņi" un "Skudru pētnieks". Īpašu popularitāti guva nodarbība "Skudru pētnieks", kurā attālināti bija iespēja iepazīt skudras, to dažādās sugas, kā arī redzēt dzīvu skudru māju ar visiem iemītniekiem. Nodarbībā "Skudru prātnieks" piedalījās vairāk kā 2000 skolēni no visas Latvijas, pavisam dažādās izglītojošās aktivitātēs piedalījušies vairāk kā 3000 dalībnieku.

Tāpat Dabas mājā un pie tās organizētas dažādas citas aktivitātes – jauniešu diskusijas par karjeras izvēli un bioloģisko daudzveidību, vasaras āra nodarbības, uzņemti dažādi viesi no Latvijas un ārvalstīm u.c. Aktīvi mācību procesa ietvaros dabas māju apmeklējuši skolēni no Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas.

Dabas mājas ēka tapusi ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstu, pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros, ēkas un apkārtējas vides labiekārtošanas kopējās izmaksas ir 458 703,65 eiro, no kurām 270 000 eiro ir EJZF un 188 703, 65 eiro Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums.

Instalāciju izveide, mācību programmu izstrāde un aprīkojuma iegāde  tiek realizēta projekta  "Inovāciju  centra  attīstība  Liepājas  pilsētā", kuru  finansē  Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas  grantu  programma  "Pētniecība  un izglītība".  Tā  kopējās  izmaksas  ir  986  049  eiro,  no  kurām  754  327,40  eiro  ir  Norvēģijas  grantu līdzfinansējums, 133 116,60 eiro  Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605 eiro  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  līdzfinansējums.