Pirmdien, 24.maijā, četrās Liepājas vietās – pilsētas centrālajā pludmalē pie Glābšanas stacijas, dienvidrietumu rajona pludmalē, Beberliņu atpūtas parka peldvietā un Jahtu ostā – pacelts Zilais karogs, kas visā pasaulē tiek uzskatīts par populārāko un atzītāko ekosertifikātu, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Ar četriem starptautiskās žūrijas piešķirtajiem Zilajiem karogiem Liepāja ir līderu pozīcijā starp Zilā karoga pašvaldībām Latvijā. Globālā līmenī dalība Zilā karoga programmā palīdz sasniegt ANO Ilgtspējīgas attīstītības mērķus,  taču vietējo pašvaldību līmenī šis ekomarķējums ir papildu stimuls, kas motivē tiekties pēc augstākiem standartiem peldvietu labiekārtojuma attīstībā, pakalpojumu pieejamībā, vides kvalitātes uzturēšanā un teritorijas apsaimniekošanā.

Tā, piemēram, šī gada martā Liepājā sākās centrālās pludmales izeju pārbūve, lai pilnveidotu Liepājas pludmales infrastruktūru, padarot iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ērtākas atpūtas iespējas un uzlabojot centrālās pludmales pieejamību. Projekta ietvaros tiks pārbūvētas trīs Liepājas vēsturiskā centra izejas uz liedagu – izeja aiz Kūrmājas prospekta, izeja no koncertdārza “Pūt, vējiņi!”, kā arī izeja pie centrālās glābšanas stacijas. Papildus tam Jūrmalas ielas pludmales izejā tiks veikta inženiertīklu izbūve. Pēc projekta īstenošanas pludmales izejās tiks nodrošināta vides pieejamība, tostarp paredzot pandusa tipa uzbrauktuvi, lai visiem būtu ērta piekļūstamība pludmales aprīkojumam.

Par Liepājas pludmales apsaimniekošanu ik vasaras sezonu gādā pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde", kas nodrošina peldvietas labiekārtojumu, pieejamību un apsaimniekošanu. Par peldvietas apmeklētāju drošību rūpējas Pludmales glābšanas dienests. Tāpat oficiālās peldsezonas laikā tiek veikti peldūdens kvalitātes mērījumi. Peldsezonas laikā no 15. maija līdz 15. septembrim darbojas arī Liepājas pludmales pieejamības komplekss, kas sniedz iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un vecākiem ar bērniem baudīt atpūtu pludmalē. Iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti izmantot kompleksa pakalpojumus katru dienu no pulksten 11 līdz 19.

Savukārt par Liepājas Jahtu ostas darbību un attīstību rūpējas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

Zilā karoga kritēriju izpildi uzrauga Liepājas pašvaldības administrācijas Vides nodaļa. Zilais karogs ir pasaules populārākais tūrisma ekosertifikāts, kas balstīts uz 33 stingriem kritērijiem un liecina par vides izglītību un informāciju, ūdens kvalitāti, apsaimniekošanas un servisa prasību ievērošanu un drošību.

Iesaistoties Zilā karoga programmā, pašvaldība ik gadu īsteno vides izglītības un sabiedrības līdzdalību veicinošas iniciatīvas. Šajā sezonā paredzēto aktivitāšu norise tiks plānota ņemot vērā valstī izsludinātās prasības attiecībā uz epidemioloģisko drošību un pulcēšanos.