Būvvaldes komisija trešdien, 12.augustā, ekspluatācijā pieņēma daudzfunkcionālo  centru "Lielais dzintars". Tehniskajā projektā paredzētie būvdarbi ir pabeigti.

Līdz atklāšanas koncertiem, kas notiks novembrī, vēl turpināsies telpu iekārtošana, mēbeļu uzstādīšana, tehnisko iekārtu atkārtotas pārbaudes, darbinieku apmācība.

Būvinspekcija ir saņēmusi un izvērtējusi visus nepieciešamos dažādu institūciju atzinumus par ēkas un tās daļu gatavību ekspluatācijai, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Būvniecības darbi ir veikti laika posmā no 2013. augusta – 2015.gada augustam. Divos gados ir izveidota daudzfunkcionāla ēka plašizklaides pasākumiem astoņu stāvu stāvu augstumā, diviem stāviem zem virszemes līmeņa, vairāk nekā 14 600 kvadrātmetru kopplatībā. Ēkas celtniecībā izmantots dzelzsbetons, metāls, stikls, tā apgādāta ar modernām inženierkomunikācijām.

Ēkā ir daudzfunkcionāla zāle ar 1138 un kamerzāle ar 200 sēdvietām, Liepājas simfoniskā orķestra rezidence, telpas E. Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolai, dažādiem  izglītības, izstāžu, kongresu u.c. sabiedriskajiem pasākumiem. Tajā iebūvēts panorāmas lifts ar skatu uz ostu.

Būvniecības darbus atbilstoši uzņēmuma PS “Giencke & Company - Latvija" izstrādātajam tehniskajam projektam “Liepājas daudzfunkcionālais centrs “Lielais dzintars" Radio ielā Nr. 8, Liepājā" veica SIA “MERKS" (galvenais būvdarbu veicējs), kas uzvarēja pašvaldības izsludinātajā slēgtajā konkursā. SIA "MERKS" iesniedza piedāvājumu ar zemāku cenu, īsāku būvdarbu izpildes termiņu un garāku būvdarbu garantijas termiņu.

Autoruzraudzību veica autoruzraudzības un būvuzraudzību – būvuzraugu grupa, pasūtītājs – Liepājas pašvaldība.

Kopējais "Lielais dzintars" būvniecības finansējums ir 38,5 miljoni eiro. Būvniecības kopējās izmaksās ir ietvertas arī tehniskā projekta izstrādes, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas.

Veikto būvdarbu garantija – pieci gadi.

Projekts  finansēts no vairākiem avotiem: no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Valsts un Liepājas pilsētas budžeta.
Ēkas atvēršana plānota ar īpašu programmu divu mēnešu garumā. Tā sāksies oktobra vidū ar pirmajiem pasākumiem Eksperimentālajā un Kamerzālē, kam sekos Lielās zāles atklāšanas koncerts 6. un 7.novembrī.

UZZIŅAI
Daži izvilkumi no "Lielā dzintara" tapšanas hronikas
Koncertzāles projektu "Lielais dzintars" Liepāja ieguva starptautiskā konkursa rezultātā, ko 2003.gadā izsludināja Liepājas būvvalde sadarbībā ar Liepājas simfornisko orķestri (LSO) un Latvijas Arhitektu savienību.
Koncertzāles idejas galvenais rosinātājs ir LSO toreizējais mākslinieciskais vadītājs Imants Resnis. Konkursa rezultātā Liepājas dome noslēdza līgumu un vienošanos ar "Lielā dzintara" autoru Folkeru Gīnki par turpmāko sadarbību.

2011.gada 1. decembrī Liepājas pilsētas dome noslēdz vienošanos ar Valsts aģentūru "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" par projekta "Liepājas daudzfunkcionālā centra "Lielais dzintars" izveide" īstenošanu, kas ļāva piesaistīt ES struktūrfondu naudu.

2013.gada 25. jūlijā Liepājas domes sēdē deputāti pieņem lēmumu – uzsākt daudzfunkcionālā centra "Lielais dzintars" būvniecību.

2013.gadā 1. augustā Liepājas pārstāvniecībā Rīgā Liepājas domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde kā pasūtītāja pārstāve paraksta būvniecības un autoruzraudzības līgumus par koncertzāles "Lielais dzintars" būvniecību.

2013.gada 9. augustā Liepājas būvvalde izdod būvatļauju uzņēmumam "Merks" koncertzāles "Lielais dzintars" celtniecībai.

2013.gada septembra sākumā Liepājas dome uzstāda tīkla kameru, kurā var sekot līdzi darbiem un pārmaiņām būvobjektā. Tīkla kamera ikvienam pieejama pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv

2013.gada 4. oktobrī Liepājas daudzfunkcionālajai koncertzālei "Lielais dzintars" svinīgi ielikts pamatakmens ar vēstījumu nākamām paaudzēm. Pamatakmens iemūrēšanas pasākumā piedalījās Ministru prezidents Valdis Dombrovskis.

2014.gada janvārī SIA "Merks"  ir pabeidzis būvniecības nulles cikla jeb apakšzemes stāvu izbūvi.

2014.gada martā SIA "Merks" ir pabeidzis 1. stāva līmeņa sienu un pārsegumu armēšanu veidņošanu un betonēšanu, kā arī dzelzsbetona nesošo konstrukciju izbūvi 2. stāva līmenī un sāk darbus pie ēkas metāla konstrukciju montāžas.

2014.gada 30. augustā ir ēkas spāru svētki – “Lielais Dzintars" sasniedzis augstāko jumta daās līmeni – 30 metri.

2015.gada 24. aprīlī būvobjektā pabeigta starpsienu, griestu un grīdu konstrukciju izbūve, liftu uzstādīšana, turpinās apdares darbi, iekšējo inženiertīklu montāža un apgaismes ķermeņu izbūve visos ēkas stāvos, notiek skatuves apakšējās mašinērijas un balkonu konstrukciju izbūve, arī akustiskā reflektora montāža un zāles sienu apdares darbi, ārējās fasādes montāžas process, ārējo ieejas mezglu izbūve un ieejas durvju montāža.

2015.gada 12. augustā būvobjekts nodots ekspluatācijā.