Ap 150 būvstrādnieku nodarbināti Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju būvdarbos, kas aizsākās 2017. gada 8. februārī un beigsies 2019. gada sākumā.

"Darbi lieliem soļiem virzās uz priekšu un raisa apbrīnu ne tikai pilsētas iedzīvotājos, bet pārsteidz arī Ventspils viesus," pastāstīja Ventspils pašvaldības uzņēmuma "Komunālā pārvalde" sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Zute, kura arī palīdzēja apkopot faktus par topošo koncertzāli un mūzikas vidusskolu.

Šā gada februārī notika ēkas spāru svētki, kuros piedalījās arī tās autori vācu arhitekti Deivids Kuks un Martins Hāss. Līdz tam, gada laikā, bija samontēta lielākā daļa jumta tērauda konstrukciju. Konstruktīvi pilnībā izbūvēta ēkas tehnisko telpu daļa, mazā zāle, ātrija zona ar administratīvajām telpām un bibliotēku. Virs lielās zāles izbūvētas pārseguma tērauda konstrukcijas un puse no dzelzsbetona pārseguma. Bija izbūvētas arī 85% Mūzikas vidusskolas nodarbību telpu, martā plānojot pabeigt arī atlikušo trešā un ceturtā stāva tehnisko telpu izbūvi ēkas rietumu pusē. Pirmā un otrā stāva telpās, kurās ir pārsegumi, notika iekšējo inženiertīklu izbūve. Ēkas ārējie inženiertīkli praktiski jau bija pabeigti.

Šobrīd Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas konstrukcija ir pabeigta. Tās ārpusē tiek veikti siltumizolācijas ierīkošanas darbi norobežojošām konstrukcijām, kā arī labiekārtošanas darbi, piemēram, laukumu bruģēšana, apzaļumošana un aprīkojuma uzstādīšana. Ēkas iekšpusē tiek veikta visu inženierkomunikāciju ierīkošana, Lielās un Mazās zāles aprīkojums ir samontēts – notiek ieregulēšanas un testēšanas darbi, telpu aprīkojuma montāža un virsmu apdare uzsākta pirmajā stāvā. Darbi norit pēc kalendārā grafika, un plānots, ka objekts ekspluatācijā tiks nodots laikā – 2019.gada 1.ceturksnī.

Ēkas kopējā platība ir 6 883 m2 – 76% ēkas paredzēts skolas vajadzībām, bet 24% – komerciālo un nekomerciālo koncertzāles funkciju īstenošanai. Būvniecību plānots pabeigt 2019. gada sākumā, kad Ventspils iegūs ne tikai mūsdienīgu, energoefektīvu izglītības iestādes mājvietu, bet arī augstvērtīgu koncertu norises vietu ar vienīgajām modernajām stabuļu ērģelēm Latvijā un lielākajām vertikālajām klavierēm, radot priekšnosacījumus kultūrizglītības un profesionālās kultūras pakalpojumu pieejamības pieaugumam Latvijā, Kurzemes reģionā un Ventspils pilsētā.

Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju ēka Ventspilī būs unikāla arī ar tajā pielietotajiem inovatīvajiem tehniskajiem risinājumiem, kas nodrošinās zemu enerģijas patēriņu. Tiks ievēroti ilgtspējīgas būvniecības un ēku ekspluatācijas principi, paredzot īstenot 13 dažādas tehnoloģijas. Siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisija ēkā būs minimāla.

Koncertzāles telpās tiks izvietots īpašs instruments – manuālās akustiskās ērģeles, kuras top Vācijas ērģeļu būvniecības uzņēmumā "Johannes Klais Orgelbau". Ērģelēm ir četri manuāļi un pedālis. Divos manuāļos tradicionālā veidā izvietosies neatkarīgi reģistri, savukārt otra manuāļu pāra un pedāļa skaņu krāsas veido kopīgi izmantotie reģistri. Instruments sastāv no 38 neatkarīgiem reģistriem, 23 oktāvu paplašinājumiem, 18 aizgūtiem un 14 dublētiem reģistriem. Ērģeles akustiskajā koncertzālē dos iespēju bez repertuāra ierobežojumiem atskaņot gan solo programmas, gan arī izmantot ērģeles kopspēlē ar simfonisko orķestri, instruments sniegs lieliskas mācību iespējas, kā arī lielu potenciālu ērģeļspēles attīstībai Latvijā.

Ēkas būvprojekts tika izstrādāts arhitekta Deivida Kuka pārstāvētajā "Haascookzemmrich Studio 2050" arhitektu birojā. Objekta darbu pasūtītājs Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde".

Ēkas būvniecības darbus veic pilnsabiedrība "Merks – Ostas celtnieks", kas uzvarēja iepirkuma konkursā ar piedāvāto līgumcenu 25 630 451 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Ieskaitot PVN 21% apmērā, ēkas būvniecība kopumā izmaksās aptuveni 31 miljonu eiro.

Daži fakti par ēku
•Ēkas augstākais punkts ir 24 m, kopējais apbūves laukums pārsniedz 5 000 m2.

•Lielajā zālē būs transformējama skatuves zona, kas palīdzēs zāli pielāgot dažādu koncertu vajadzībām, bet mazajā zālē būs transformējama siena – atverot īpašas durvis, tā pārtaps par brīvdabas skatuvi.

•Izvēlētā jumta sistēma ietver tehnoloģijas, kādas Latvijā vēl nav izmantotas. Ēkas iekšējo klimata komfortu nodrošina decentralizētas iekārtas, kādas uz Latviju tiek piegādātas pirmo reizi.

•Ēkā kopā paredzēts veikt 13 kompleksu zema patēriņa ēkas būvniecību tehnoloģijas pasākumus, tai skaitā:

augstas efektivitātes enerģijas atgūšana ventilācijas sistēmās;
decentralizēta ventilācija;
hibrīdventilācija;
augsts ēkas norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās efektivitātes līmenis;
augstas veiktspējas logi;
dienas gaisma;
inteliģentās kontroles sistēmas;
klimata un laika informācijas sistēma;
žalūziju vadības sistēma;
gaismas vadības sistēma;
klimata vadības sistēma;
enerģijas uzskaite sistēma;
siltumsūkņu sistēma, kas ir tieši saistīta ar pāļu būvniecību, kuros ir iebūvētas ģeotermālās caurules.

•Valsts Ventspils Mūzikas vidusskola ēka ir lielākā Kultūras ministrijas pārziņā esošā kultūrizglītības iestāde ārpus Rīgas, uz kuru pārcelsies teju 500 audzēkņi, tostarp:

100 izglītojamie profesionālās izglītības programmās,
400 audzēkņi – profesionālās ievirzes izglītības programmās,
100 darbinieki, tai skaitā aptuveni 90 pedagogi.

Būvdarbu norisi tiešsaistē var vērot šeit.