Īstenojot pašvaldības atbalstīto kultūras pieminekļu saglabāšanas programmu, Vecliepājā, kas ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis, sešās ēkās šogad restaurētas ārdurvis un divās – koka verandas. Līdz ar to uzlabojies ne tikai šo māju izskats, bet tas ir ieguvums pilsētas arhitektoniskajai videi kopumā, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

"Ne visos gadījumos pat ar pašvaldības līdzfinansējumu ēku īpašniekiem ir iespējams restaurēt visu būvi – tas ir dārgi un laikietilpīgi. Taču kultūras pieminekļu būvdetaļu, piemēram, logu, durvju, pagalma vārtu un verandu restaurācija ir daudz vieglāk sperams solis,” saka Būvvaldes pieminekļu aizsardzības inspektore Ilze Bernāte.

Izmaksas šajā gadījumā nav tik lielas, pašvaldības līdzfinansējums ir vieglāk pieejams un pietiek ar vienkāršotas projekta dokumentācijas sagatavošanu.

2019. gadā ārdurvju restaurācija pabeigta piecās ēkās, kas ir lielākais šo būvelementu restaurācijas apjoms, kopš uzsākta kultūras pieminekļu līdzfinansēšanas programma. Visiem projektu pieteicējiem ir izmaksāts arī piešķirtais līdzfinansējums. Vienu ārdurvju restaurācija vēl turpinās.

Agrāko izskatu šajā gadā ir atguvušas ārdurvis Bāriņu ielā 21, Elkoņu ielā 6, Ludviķa ielā 27, Šaurā ielā 2 un Kuršu ielā 2, bet darbi šobrīd vēl turpinās Bāriņu ielā 20.

Bez ārdurvju restaurācijas nozīmīgs ieguvums pilsētas vidē ir arī divas pilnībā restaurētas koka mežģīņu apdarē veidotās verandas – Kūrmājas prospektā 19 un Kuršu ielā 2.

Jāpiebilst, Kuršu ielā 2 ar ēkas ārdurvju un verandas pieņemšanu ekspluatācijā šā gada decembrī noslēdzās pieminekļa saglabāšanas būvdarbu pēdējā kārta. Šīs koka ēkas restaurācija sākās 2016. gadā, kad ar pašvaldības līdzfinansējumu paveikta tās arhitektoniski mākslinieciskās izpēte. Turpmāk, soli pa solim, pašvaldība atbalstīja arī restaurācijas būvprojekta izstrādi, pašus būvdarbus, apmaksāja būvuzraudzību un autoruzraudzību.

Durvju, vārtu un verandu atjaunošanā meistari izmantojuši divas restaurācijas metodes – būvdetaļas un būvelementi vai nu izgatavoti no jauna, pēc analoga jeb oriģināla, vai, otrā metode, nomainītas/protezētas bojātās vietas, izmantojot atbilstošus kokmateriālus un galdniecības izstrādājumus, labojot vai aizstājot metāla detaļas, veicot virsmas un konstruktīvo elementu tīrīšanu, žāvēšanu, apdari atbilstoši būvdetaļu senajam izskatam.

Piemēram, Bāriņu ielā 21 durvis izgatavotas no jauna, tad restaurēts to krāsojums āderējuma tehnikā jeb koka šķiedras imitācijas krāsojums. Šīs ārdurvis restaurējis meistars Edgars Raitums no Kuldīgas.

Iepriekšējos gados kultūras pieminekļu saglabāšanas programmas ietvaros ar pašvaldības atbalstu analogas ārdurvis izgatavotas arī Ebreju draudzes namam Kungu ielā 21/21A, ārdurvis restaurētas Republikas ielā 10 un Bāriņu ielā 31, savukārt Kuršu ielā 17 izgatavoti analogi caurbrauktuves vārti.

Kopumā pieminekļu saglabāšanas programmas ietvaros ārdurvis, vārti un verandas līdz šim ir restaurētas deviņās adresēs.

Pēdējos gados ēku īpašnieki vai apsaimniekotāji ēku būvelementu vai būvdetaļu restaurācijai/atjaunošanai ir izmantojuši arī Valsts kultūrkapitāla līdzfinansējumu vai tikai mājas uzkrājuma līdzekļus. Šādā ceļā skaistas ārdurvis ir radītas Rakstvežu ielā 15, Kuršu laukumā 15, Kuršu ielā 24, Brāļu ielā 6 un Rīgas 10.

Komisija, kas izvērtē pieteikumus uz pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai, šā gada maijā lēma par atbalstu visiem 19 pieteikumiem, ko iesniedza māju īpašnieki vai apsaimniekotāji. No tiem trīs – ieguva atbalstu dokumentācijas izstrādei, četri pieteikumi – būvdetaļu restaurācijas līdzfinansēšanai, bet 12 projekti – pieminekļa/ēkas restaurācijas būvdarbiem.
Šogad kultūras pieminekļu saglabāšanai piešķirts līdzfinansējums ir 245 378,29 eiro.

Kopš 2015. gada, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”, pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski vēsturisko izpēti utml.), būvprojektu sagatavošanu un ēku vai to būvdetaļu/būvamatnieku izstrādājumu restaurācijas darbus.

Dokumentācijas sagatavošanai līdzfinansējums ir 75 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā līdz 2000 eiro, restaurācijas būvdarbiem 75 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 20 000 eiro. Savukārt atsevišķu detaļu, piemēram, vēsturisko logu, durvju u.c. elementu atjaunošanai – 50 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro.

Uzziņai
Kultūras pieminekļu saglabāšanas programma ietvaros (no 2016. līdz 2019. gadam) restaurēti būvelementi:

2016. gads
Bāriņu ielā 31 – restaurētas priedes koka ārdurvju pildiņu vērtnes, citi ieejas portāla elementi: virslogs, šķērsis, aplodas, noseglīstes, profilētā dzega, portāla jumtiņš, slieksnis.

2017/2018. gads
Kungu ielā 21/21A – analogu ārdurvju izgatavošana
Republikas ielā 10 – divu galveno ārdurvju restaurācija
Kuršu ielā 17 – caurbrauktuves analogu vārtu izgatavošana
2019. gads
Ludviķa ielā 27 – ārdurvju restaurācija
Elkoņu ielā 6 – ārdurvju restaurācija
Šaurā ielā 2 – divu analogu ārdurvju izgatavošana
Kuršu ielā 2 – analogu ārdurvju izgatavošana un verandas restaurācija
Kūrmājas prospektā 19 – verandas restaurācija

Uzziņai papildus
Par saviem līdzekļiem, kā arī piesaistot citu līdzfinansējumu, piemēram, Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzekļus, ārdurvis atjaunotas ēkām Rakstvežu ielā 15, Kuršu laukumā 15, Kuršu ielā 24, Brāļu ielā 6 un Rīgas 10.