Šoruden Komunālā pārvalde ir plānojusi veikt apstādījumu atjaunošanu Brīvības ielas vienā posmā. Saistībā ar to, ka pēc Brīvības ielas rekonstrukcijas, daļa koku tomēr nav ieauguši, vienā ielas posmā agrāk veidotos kļavu stādījumus nomainīs ar dekoratīviem krūmiem, bet augt spējīgās kļavas iestādīs citā vietā, tālāk no autosatiksmes plūsmas.

Šonedēļ tiks izņemtas un citur pārstādītas 20 kļavas, kas atzītas par augt spējīgām – koku jaunā "mājvieta” būs blakus esošajā zemesgabalā Brīvības ielā 113A. Tur augiem būs piemērotāki apstākļi un koki varēs attīstīties sugai raksturīgos parametros un netraucēs satiksmei. Bez tam tiks nozāģēti arī 16 par dzīvotnespējīgiem novērtētie koki.

Darbi notiks ielas labajā pusē, ja brauc virzienā uz centru, posmā no krustojuma ar Meldru ielu līdz SIA "Hidrolats" iebrauktuvei.

Plānotie darbi ir turpinājums iepriekšējos gados uzsāktajai Brīvības ielas apstādījumu atjaunošanai – atbilstoši dendrologa Andreja Svilāna un SIA "LABIE KOKI eksperti" ieteikumiem.

Šajā pavasarī jau ir veikta kārtējā Brīvības ielā augošo koku vainagu kopšana, nomainīti koku stiprinājumi un noņemta liekā augsne ap stumbru saknēm, kā arī izņemti tie nokaltušie koki, kurus nebija iespējams saglābt – kopskaitā 12 kļavas, kuras auga minētajā posmā.

Izņemto koku vietā – zaļajā joslā starp brauktuvi un velosipēdistu/gājēju ceļu – tiks iestādīti dekoratīvie krūmi – kopskaitā 330 gab., lai turpmāk starp autotransporta plūsmu un mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem veidotos zaļā barjera.

Šeit zaļā josla starp brauktuvi un apvienoto velo/gājēju ceļu ir tikai 2 – 2,5 m plata, līdz ar to šī zona nav piemērota kokiem, kuri veido plašu vainagu. To lapotnes ar laiku aizsegtu gan ceļu satiksmes zīmes, gan apgaismojuma laternas, kas arī izvietotas šajā joslā.

Pēc dendrologa A. Svilāna un "LABIE KOKI eksperti" secinājumiem koku augšanu Brīvības ielā ietekmē transporta plūsma, augsnes sastāvs un mitrums, reljefs, nepareizs koku stādīšanas dziļums, ielu kaisīšana ar pretslīdes materiālu un tīrīšana no sniega ziemā, vandaļu nodarījumi, sliktas kvalitātes stādu izvēle un vēl citi faktori. Tāpēc daļa no gandrīz 900 kokiem, kas kopumā aug Brīvības ielas malās un ir iestādīti ielas pārbūves laikā 2011. gadā, diemžēl ir nokaltuši vai daļēji nokaltuši, ar zemu dzīvotspēju un tos nav iespējams saglābt.

Toreiz, kad veidoja jaunos Brīvības ielas apstādījumus, netika apsvērta iespēja ielas malā ieaudzēt arī krūmu grupas. Šī alternatīva profesionāļu vidū atzinību ir guvusi tikai pēdējos gados.

Speciālisti ir ieteikuši daļu no kokiem, kas iestādīti šaurajā joslā starp brauktuvi un gājēju ceļu/veloceļu, pārstādīt plašākā vietā, kur tiem ir labāki augšanas apstākļi un kur tie netraucēs satiksmei un nebūs regulāri jāapzāģē.

Otrkārt, ir dots padoms koku stādījumus atsevišķos posmos papildināt vai aizstāt ar krūmu grupām, kas ir izturīgāki pret nelabvēlīgiem apstākļiem lielceļa malā un kuru kopšana prasa mazāku finansējumu.

Kopš 2017. gada, Brīvības ielā koku stādījumi ir regulāri atjaunoti, iestādot arī jaunus kokus – 30 Zviedrijas pīlādžus, 14 kļavas un 20 melnalkšņus.

Izņemto kļavu vietā šoruden tiks stādītas izturīgas un tajā pašā laikā dekoratīvas šādas krūmu sugas: baltais grimonis, fizokarps, atvasainais grimonis, forsītija, alpu vērene, spožā klintene, bērzlapu spireja, Forčuna segliņš.

UZZIŅAI
Brīvības ielas koku apstādījumi ir izveidoti 2011. gadā, rekonstruējot ielu 3,8 kilometru garumā ar ES līdzfinansējumu.

2017. gada rudenī pēc Komunālās pārvaldes lūguma Brīvības ielas apstādījumus apsekoja un savus ieteikumus, kā rīkoties turpmāk, sniedza dendrologs Andrejs Svilāns. Viņa padoms bija turpināt pacietīgi kopt esošos stādījumus, palīdzot tiem izdzīvošanā un tikai gadījumos, kad tiešām nav iespējams koku saglābt, lemt par tā izņemšanu un jauna koka vai krūmu grupu iestādīšanu vietā.

2019. gada oktobrī pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma SIA "LABIE KOKI eksperti" veica Brīvības ielas koku atkārtotu apsekošanu un novērtēšanu posmā no Zemnieku ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie krustojuma ar Pulvera ielu. Tika inventarizēti 879 koki, vērtējot to kvalitāti un dzīvotspēju.