Valdība otrdien nolēma Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ēku remontdarbiem piešķirt 240 606 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Kultūras ministrija skaidro, ka papildu finansējums ir nepieciešams, lai atlikušajā periodā līdz 2017./2018.mācību gada sākumam novērstu avārijas situāciju.

Viena no vidusskolas mācību ēkām atrodas Ausekļa ielā 11/15. Nekustamais īpašums ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Liepājas pilsētas būvvalde, veicot ēkas apsekošanu, novērojusi plaisas apmetumā un ēkas sienas fragmentus bez apmetuma. Būvvalde secinājusi, ka kopumā ēkas fasādes elementu bojājumi un tās tehniskais stāvoklis apdraud skolēnu, garāmgājēju veselību un dzīvību. Minētā ēka arī atrodas blakus ģimnāzijas ēkai un gar notiek intensīva skolu audzēkņu un gājēju kustība.

Apsekojot otru mācību ēku Alejas ielā 18, būvvalde secinājusi, ka nama jumta konstrukcijas ir avārijas stāvoklī, kas var novest pie jumta seguma un nesošo konstrukciju sabrukšanas un ēkas ekspluatācijas pārtraukšanas mācību gada laikā. Ēkai ir bojāts griestu apmetums un siltumizolācija, kas ietekmē mikrobioloģisko situāciju mācību telpās un audzēkņu drošību gan pelējuma sēnīšu sporu izplatīšanās dēļ, gan ekspluatācijas drošības dēļ, kad no griestiem nenovēršami sāks krist apmetums.

Pēc vidusskolas direktores Ingas Auziņas domām, vienīgā iespēja ir bojātā jumta seguma un atsevišķu bojāto jumta nesošo konstrukciju nomaiņa.

Skolas ēkas Ausekļa ielā 11/15 fasādes atjaunošanai paredzēts atvēlēt 129 805 eiro, savukārt jumta seguma un nesošo konstrukciju atjaunošanai ēkā Alejas ielā 18 – 110 799 eiro.

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izveidota 2017.gada 1.janvārī, reorganizējot un apvienojot Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu Alejas ielā 18 un Emīla Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolu Ausekļa ielā 11/15. Tā ir vienīgā Kurzemes reģiona profesionālā kultūrizglītības iestāde, kur iespējams apgūt vidējo profesionālo izglītību mākslās un dizainā kādā no 13 radošo industriju izglītības programmām.