Ar Pilsētas attīstības un Finanšu komitejas lēmumiem atbalstīts projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš"".

Projekta pieteikums par pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" siltināšanu projektu iesniegumu atlasei, kas turpinās līdz šā gada 29.decembrim, tiks iesniegts marta beigās. Iepriekš ar domes lēmumu jau tika pieteikts projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkā Liepājā", un tiek gatavots arī projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5", pastāstīja domes Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols.

"Dzintaraiņa" siltināšanas projekta ietvaros izstrādātais ēkas pagaidu sertifikāts paredz, ka pēc projekta īstenošanas tiks sasniegts būtisks primārās enerģijas patēriņa samazinājums – 228 444,30 kwh/gadā. Tāpat ievērojami tiks samazinātas siltumnīcefekta gāzes.

Saskaņā ar SIA "Proenergo" izstrādāto būvprojektu tiks veikts ēkas siltumizolācijas remonts bojājuma vietās, ēkas jumta, cokola, pagraba pārseguma siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, ventilācijas izvadu remonts, apkures sistēmas pārbūve.

Projekta kopējais finansējums 513 025,99 eiro, tajā skaitā attiecināmās izmaksas 501 710,08 eiro, no tām:

Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums (77,63 %) – 389 500 eiro;

valsts budžeta dotācija (3,75%) – 18 814,13 eiro;

pašvaldības līdzfinansējums (18,62 %) – 93 395,95 eiro.

Projekta neattiecināmās izmaksas – 11 315,91 eiro.

Sadarbībā ar Komunālo pārvaldi un Iepirkuma daļu šā gada februārī izsludināts iepirkums būvdarbiem.

Objektu plānots nodot ekspluatācijā 2017.gadā.

"Dzintariņš" bija viena no pirmajām pašvaldības ēkām, kas 2011.gadā ar Eiropas fondu finansiālu atbalstu tika nosiltināta. Šādas ēkas pavisam bija 26, tajā skaitā Valtera bibliotēka Zaļajā birzī, veco ļaužu ēka Ganību ielā, Ezerkrasta sākumskola un citas.