Ārkārtējā situācija valstī un pasaulē "nolikusi uz pauzes" arī virkni Liepājas pašvaldības sagatavoto aktuālo attīstības projektu, kas pretendēja uz ES fondu līdzfinansējumu, portālam irliepaja.lv apstiprināja pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols.


Tie ir projekti, kurus pašvaldības deputāti ir akceptējuši un kuri šobrīd atrodas dažādās iesniegšanas stadijās –

vieni sagatavoti iesniegšanai Centrālajā finanšu līgumu aģentūrā, citi šobrīd tiek vērtēti, par vēl citiem jau bija jāsākas līgumu slēgšanas procesam.


Kā pastāstīja Ābols, tie ir pavisam astoņi projekti, tostarp Kārļa Zāles laukuma rekonstrukcija, Ezermalas ielas posma pārbūve, Roņu ielas pārbūve, Liedaga ielas izbūve un pirmsskolas izglītības iestādes funkcijām piemērotas ēkas būvniecība Liedaga ielā 6, Skolas ielas pārbūve un autostāvvietas izbūve pie Liepājas teātra, tā sauktais deinstitucionalizācijas plāna projekts jeb infrastruktūras izbūve, lai sniegtu pakalpojumus ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un izveidotu grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.


Kā uzskata Ābols, šo projektu īstenošana ir laika jautājums, un pienāks brīdis, kad ekonomikas sildīšanas nolūkā Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti būs jāturpina.