Kā portālu informēja Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš zāģētājs, kurš, nepareizi un nesaskaņojot, apzāģēja un sakropļoja vairākus kokus Arnolda ielā, sodīts.

Zāģētājs pēc Vārpiņa teiktā nav ne namu apsaimniekošanas uzņēmums, ne arī ir Komunālās pārvalde, kas mēdz šādus darbus veikt vai organizēt, bet gan fiziska persona Mārtiņš V.

Kāsacīja Vārpiņš, "zāģētājam tika sastādīts protokols pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 67.panta pirmās daļas".

Šis pants regulē sodu par augošu koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu. Šajā gadījumā vainīgajam draud naudas sods – fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro, bet juridiskajām – no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt eiro.

Jau rakstījām, ka Apstādījumu uzraudzības komisija Arnolda ielā iepretī namam Nr.13 fiksēja tīši sabojātu liepa.

Informāciju par šo barbarisko faktu komisija saņēmusi pa telefonu no kāda iedzīvotāja.

Zvanītājs lūdzis apsekot aizzāģētu liepu, kas aug pie nama Arnolda ielā 13, tai bija nozāģēts liels zars un divās vietās iezāģēts stumbrā.

Par koka bojāšanu iedzīvotāji informējuši arī policiju.

Novērtējot situāciju dabā, komisija konstatēja, ka liepa atrodas pašvaldības īpašumā, Arnolda ielas sarkano līniju robežās, kur kokus atļauts zāģēt tikai profesionālam koku kopējam, saņemot Apstādījumu uzraudzības komisijas atļauju. Taču šajā gadījumā zāģēšana notikusi bez saskaņojuma.

Apsekojot konstatēts, ka liepai nesen nozāģēts liels zars, brūces diametrs 24 cm, kā arī rietumu pusē apmēram 1,6 m augstumā iezāģēts stumbrs. Komisija secinājusi, ka zāģējumi liecina par tīšu koka bojāšanu.

Šobrīd aizzāģētais koks nav bīstams, bet ar laiku, stumbrā attīstoties trupei, tas var nolūzt. Aizzāģētajā vietā stumbrs ir kļuvis nenoturīgāks, bet nozāģētā zara vietā var attīstīties trupe, jo tik lielu rētu koks nespēj aizdziedēt, atzinusi komisija.

Nav saprotams, kāpēc vispār koks zāģēts, jo tas aug pietiekami tālu no ēkas un nevar noēnot logus. Turklāt nams šobrīd nav apdzīvots.

Apzāģēti arī blakus esošie koki šajā ielas posmā (starp Dzintaru ielu un Uliha ielu).

Komisija lūgusi Komunālo pārvaldi sekot līdzi sakropļotā koka veselības stāvoklim un augtspējai.

Tāpat par konstatēto pārkāpumu informēta Liepājas Reģionālā Vides pārvalde un pašvaldības policija.