Saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) sniegto informāciju arī Liepājas ezerā diviem bojāgājušiem gulbjiem ir konstatēta augsti patogēnā putnu gripa. Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un nekādā gadījumā novārgušus putnus nenest uz mājām jeb dzīvnieku patversmi, jo, ja atvestais putns izrādīsies inficēts, nāksies likvidēt visus mājās vai patversmē mītošos putnus, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Iedzīvotāji aicināti būt atbildīgiem un ziņot par atrastiem bojāgājušiem savvaļas ūdensputniem, informējot PVD  Dienvidkurzemes pārvaldi,  zvanot pa tālruni  634 01900, 634 01902  vai arī uz PVD uzticības tālruni – automātisko atbildētāju 67027402. Pārtikas un veterinārā dienesta speciālisti izvērtē katru konkrēto situāciju un tiek pieņemts lēmums par turpmāko rīcību. Informāciju var nodot arī Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides nodaļai pa tālruni 634 04745 vai 634 04 744.

Masu medijos jau iepriekš tika ziņots, ka Latvijā ir vairāki gadījumi, kad mirušiem ūdensputniem – paugurknābja gulbjiem un pīļu dzimtas putnam  ir konstatēta  augsti patogēnā putnu gripa –  akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kas rada bojājumus dažādās putna orgānu sistēmās.

PVD arī informējusi, ka Eiropas valstīs cirkulējošie putnu gripas apakštipi neapdraud cilvēku veselību, taču slimība ir nopietns drauds putnkopības nozarei Latvijā.

Augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga augsta mirstība. Slimības klīniskās pazīmes ir pēkšņa un strauja slimības norise, nespēks, atteikšanās no barības, izspūrušas spalvas, grīļīga gaita, smakšana u.c.  Vīrusa izplatītāji ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm.

2021. gadā augsti patogēnā putnu gripa savvaļas putniem konstatēta 21 Eiropas valstī, bet mājputniem 17 Eiropas valstīs.