Arhitekts Agris Padēlis-Līns pēc pašvaldības uzaicinājuma izstrādājis arhitektūras vadlīnijas koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūvei.

Runas, un ne tikai tās, par nepieciešamību rekonstruēt veco koncertdārzu "Pūt, vējiņi!", sākās jau pirms gadiem septiņiem, un 2010.gadā arhitekts Andris Kokins izstrādāja pirmo rekonstrukcijas projektu – milzu programmu par milzu izmaksām, atceras pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns.

Kad kļuva skaidrs, ka "paķerts mazliet par augstu", arhitektam tika dots uzdevums rediģēt projektu, samazinot gan apjomus, gan izmaksas. Rezultātā tapa pavisam cits projekts, kas pašvaldību neapmierināja, un tika izsludināts iepirkums jauna projekta izstrādei. Ar zemāko cenu uzvarēja Daugavpils SIA "REM PRO". Kā pēc tam izrādījās, uzvarētājam trūka paša galvenā – arhitekta.

Kalns: "Būvvalde piedāvāja piesaistīt arhitektu Agri Padēli-Līnu, par kuru mums bija zināms, ka viņš ļoti labi pārzina objektu, jo 1987.gadā bija izstrādājis un īstenojis pirmo koncertdārza rekonstrukcijas projektu."

Arī no šīs sadarbības nekas neiznāca, un "REM PRO" atsauca savu dalību iepirkumā.

Kalns: "Tad Būvvalde noslēdza līgumu ar Padēli-Līnu par tādu vadlīniju, skices, meta izstrādi, kas jau ir būvdarbu iepirkuma procedūras dokumentācijas līmenī."

Mets ir tapis, un tā izstrādes laikā arī tapis skaidrs, ka esošās koncertdārza estrādes pamatkonstrukcijas vairs neatbilst mūsdienu prasībām.

Kalns: "Ir nepieciešama būtiska pārbūve, jo ir skaidrs, ka veco estrādi rekonstruēt neatmaksājas. Faktiski ir jābūvē pilnīgi no jauna..."

Tagad galvenais ir, ko lems politiķi, saka galvenais arhitekts, jo ar plānotajiem līdzekļiem nepietiks. Pēc Kalna aplēsēm, skatoties "diezgan optimistiski" izmaksas varētu būt ap 3 miljoniem eiro, jo vecā estrāde būtu pilnībā jānojauc, jāuzceļ jauna un jālabiekārto dārzs ap to.

"Saskaņā ar arhitekta ieceri, "Pūt, vējiņi!" estrādei būs tā pati vēsturiskā formveide, estrāde būs minimāli noslēgta, un ap to pletīsies dārzs, kas pārsvarā būs atvērts parka apmeklētājiem, izņemot varbūt divas trīs reizes gadā, kad atsevišķiem pasākumiem varētu būt nepieciešams lielāks iežogojums".

Agris Padēlis-Līns: "Liepājas pašvaldība uzaicināja mani sagatavot arhitektūras vadlīnijas koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūvei. Man pirmkārt bija interesanti uzzināt, ko es par to domāju, un, otrkārt, pabūt tajā laikā pirms trīsdesmit gadiem, kurā es jau reiz biju bijis, strādājot pie pirmās rekonstrukcijas. Toreiz "Pūt, vējiņus!" izzinājām pilnībā – bijām izložņājuši katru kaktiņu. Pēc tam vēl piecus gadus bija festivāla "Liepājas dzintars" arhitekts (festivāla norises vieta bija koncertestrāde "Pūt,vējiņi!" – irliepaja.lv).

"Pūt, vējiņi!" rekonstrukcija bija mans pirmais lielais projekts, postmodernisma iedvesmots. Šoreiz man bija iespēja paskatīties uz to distancēti, vēsi, ar vērtību izjūtu."

Runājot par pašreizējo projektu, Agris Padēlis-Līns saka: "Pārbūve izpaudās nosacījumos, ka mēs patiesībā atgriežam Liepājas Jūrmalas parkam vecos "Pūt, vējiņus!" (koncertestrādi 1961.gadā projektēja arhitekts Pēteris Milzarājs – irliepaja.lv). Mēs sabalansējām uzdevumu saglabāt visu vērtīgo, ko tā laika autori bija uzprojektējuši, burvīgi iesēdinot estrādi parka ainavā un burvīgi izmantojot reljefa plastiku, sacerot laikmetīgāko arhitektūru, kura – par laimi – atkal ir modē! Mēs atgriezām tāda apjoma koncertvidi, kas būs parkam piestāvoša, atvērta tipa, ar stiklotām sānu sienām, labi pārredzama ar jumtu pārsegta estrāde. Tai būs komfortabla ģērbtuvju zona un nepiesārņots dārzs, kas būs pieejams un ikdienā vasarā lietojams visai sabiedrībai."