Atbildot uz portāla irliepaja.lv publikāciju par būvdarbiem Reiņu meža ielā 12, kas bija satraukuši mājas iedzīvotājus, Aigars Štāls, Liepājas Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists, skaidro:


"Šīs nedēļas sākumā būvinspektoram pārbaudot objektu Reiņu meža ielā 12, tika konstatēts, ka nedzīvojamās telpās Nr.44 būvdarbi notiek saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju "Nedzīvojamās telpas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu par jauniešu dzīvokli (kadastra apzīmējums 17000440129001046), Reiņa meža ielā 12-44, Liepāja".


Ir demontēts grīdas segums, daļēji demontēta sienu apdare un uzsākta paredzēto sienu demontāža.


Demontējot apdari, divās telpās ielas pusē ir atklājušās plaisas sienā un starp griestiem un rīģeli. Plaisas ir novērotas arī kāpņu telpā. Plaisas kāpņu telpā ir fiksētas fotofiksācijā pirms projekta dokumentācijas izstrādes.


Šajā sakarā būvvalde ir uzdevusi autoruzraugam, SIA "Campaign", veikt telpu papildu apsekošanu, sagatavot un būvvaldē iesniegt slēdzienu.


Līdz slēdziena saņemšanai būvuzņēmējam uzdots pārtraukt būvdarbus telpās, kurās ir plaisas.


Pēc telpu apsekošanas un slēdziena saņemšanas tiks izvērtētas iespējas turpināt būvdarbus, veicot vai neveicot speciālos pasākumus plaisu ierobežošanai, kā arī noteikta būvdarbu ietekme uz pārējās ēkas daļas konstruktīvo drošumu, tajā skaitā kāpņu telpu".


Pēc Štāla sacītā, tas varētu būt skaidrs divu nedēļu laikā.