12.decembrī projekta "Kurzeme visiem" vadības grupa iepazinās ar deinstitucionalizācijas (DI) plāna īstenošanas gaitu Liepājā pēdējo trīs mēnešu laikā. Projekts, kurš tiek īstenots kopā ar Kurzemes plānošanas reģionu, tika uzsākts 2015.gadā un noslēgsies 2023.gada decembrī. Pateicoties šim projektam, Liepājā ir iespēja sniegt jaunus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, izveidotas vai vēl top četras jaunas un mūsdienīgas sociālās institūcijas, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Sociālā dienesta projektu daļas vadītājs Andris Kāposts informēja, ka ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas reģiona projekta "Kurzeme visiem" ietvaros Liepājā sociālo pakalpojumu sniegšanā līdz gada beigām jau būs izmantots ap 700 000 eiro, nodrošinot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu ģimenēm. Vidēji 15 bērniem ar FT mēnesī tiek sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, ap 20 bērniem - sociālās aprūpes pakalpojumi.

Šogad projektā "Kurzeme visiem" iesaistītajiem bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem noņemts ierobežojums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaitam, un tos var izmantot atkārtoti līdz šim projektā iesaistītie. Arī pilngadīgās personas ar GRT var saņemt individuālās konsultācijas un iesaistīties atbalsta grupās. Šobrīd apzinātas 23 personas ar GRT, kuras potenciāli būs specializēto darbnīcu un atbalsta grupu apmeklētāji. Šobrīd notiek cenu aptauja par atbalsta grupu pakalpojuma nodrošināšanu personām ar GRT no nākamā gada.

ERAF projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai" ietvaros tuvojas finālam būvdarbi jaunas infrastruktūras izveidei sociālo pakalpojumu sniegšanai vairākās pilsētas vietās. Šobrīd notiek darbinieku atlase, lai ar 2023. gada janvāri Liepājā sāktu darboties specializētās darbnīcas personām ar GRT T.Breikša ielā 16/20. Darbnīcas jau aprīkotas ar mēbelēm un iekārtām jaunajām darba vietām. Sagādāti arī materiāli darbam. Šeit 18 pieaugušie ar GRT varēs sākt apgūt jaunas prasmes un iemaņas sveču liešanā un papīra dizaina izstrādājumu izgatavošanā, lai mēģinātu iekļauties arī darba tirgū.

Februārī plānota 16 pilngadīgu personu ar GRT pāreja no VSAC "Kurzeme" filiālēm "Iļģi" un "Aizvīķi" uz jauniem grupu dzīvokļiem Viršu ielā 9/11. Katrā dzīvoklī būs virtuve, priekštelpa, guļamistaba, duša. Projekta ietvaros Sociālais dienests piesaistījis astoņus sociālos mentorus, lai palīdzētu šiem cilvēkiem ar GRT pārejas periodā iepazīt pilsētu, socializēties, pašiem sevi aprūpēt, patstāvīgi apmeklēt mediķus utt. Pakalpojumu nodrošina astoņi sociālie mentori no SAIF "Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs". Katram klientam sadarbībā ar mentoru tiek nodrošināts atbalsts piecas stundas nedēļā.

Savukārt Kuldīgas ielā 20 līdz vasarai plānots pabeigt vēl vienu māju ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojuma nodrošināšanai astoņiem bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, līdzīgu mājai Salmu ielā 53.  Kopš šā gada vasaras Bērnu atbalsta centrs "Dzintari" sniedz ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu divās pilsētas vietās. Kad tiks uzbūvēta māja Kuldīgas ielā 20, kuru plānots pabeigt līdz nākamā gada vasarai, uz to pārcelsies astoņi bērni, kuri šobrīd dzīvo dzīvokļos Viršu ielā 9/11.

Projekts "Kurzeme visiem" Kurzemē un Liepājā tiek īstenots kopš 2015.gada , lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un bērniem no ārpusģimenes aprūpes. Projektu no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru "Kurzeme". Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv, Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un portālā liepaja.lv sadaļā "Kurzeme visiem".