Valdība šodien atzina, ka Liepājas stacijas signalizācijas sistēmas modernizācijas ar sliežu ceļu rekonstrukciju iepirkuma nolikuma projekts atbilst valsts interesēm, raksta LETA.

Iepirkuma nolikuma projekts (arī līguma projekts un tehniskās specifikācijas) ir saskaņots ar Valsts kanceleju, Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju.

Līgumam paredzēts Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85 % apmērā. Iepirkums tiks veikts atklāta konkursa kārtībā.

Tāpat valdība pieņēma zināšanai, ka "Latvijas Dzelzceļš" (LDz) saglabā pilnu atbildību par nolikuma projektā ietverto prasību objektivitāti un pamatotību, izvēlētajiem saimnieciskajiem, tehniskajiem un citiem risinājumiem, kā arī par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, uz kuras pamata nolikuma projekts izstrādāts vai kas tajā ietverta, tāpat par iepirkuma procesa nodrošināšanu atbilstoši normatīvajam regulējumam un neatbilstošo izmaksu nepieļaušanu.

Kā ziņots, LDz plāno vairākus projektus ar Eiropas Savienības atbalstu, tostarp paredzēta Liepājas stacijas signalizācijas sistēmas modernizācija ar sliežu ceļu rekonstrukciju, Šķirotavas stacijas parku signalizācijas sistēmas modernizācija, maģistrālā datu pārraides tīkla modernizācija Austrumu-Rietumu koridorā, sliežu ceļu rekonstrukcija Austrumu–Rietumu koridorā, kā arī pārmiju pārvadu nomaiņa Austrumu-Rietumu koridorā un pasažieru platformu pārbūve 13 stacijās.

Aprīļa sākumā valdība konceptuāli vienojās par neveiksmīgajā vilcienu iepirkumā neizmantotā ES Kohēzijas fonda finansējuma – 100 miljonu latu – pārdali par labu citiem ar dzelzceļu saistītiem projektiem. Eiropas Komisija (EK) atbalstījusi Latvijas piedāvājumu.