Pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē, lai īstenotu projektu “Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā”.

Par to ceturtdien, 9.martā, deputāti lēma pastāvīgajā Finanšu komitejā. Lēmums vēl jāapstiprina domes sēdē.

Saskaņā ar lēmumu, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstībai par metodisko centru STEM (Science, technology, engineering and mathematics) un IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) jomā kopumā nepieciešams kredīts 759 663 eiro apmērā, kas tiks atmaksāts 13 gadu laikā, sākot no 2020.gada, tajā procentu maksājumi 18 903 eiro (ja likme saglabājas 0,25 % apmērā). 2017.gadā būs jāveic procentu maksājumi 1080 eiro.

Projekta ietvaros plānots renovēta 1.ģimnāzijas fasādi no iekšpagalma puses, atjaunots sporta laukumu un labiekārtot teritoriju, atjaunojot arī ārējos inženiertīklus. Tiks atjaunota arī saimniecības ēka, veikta žoga posma pārbūve, nojumes un āra kāpņu izbūve. Tāpat plānots atjaunot vēl līdz šim neremontētos kabinetus, laboratorijas un gaiteņus.

Portāls pērn decembrī jau rakstīja, ka ģimnāzijas četras pēdējās renovācijas kārtas tiks veiktas par ERAF piešķirto finansējumu (1,7 milj. eiro), kā arī pašvaldības līdzfinansējumu.

Kā skaidroja ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis, pašvaldības 2017.gada budžetā paredzētais līdzfinansējums ERAF finansējumam ir gan attiecināmo izmaksu, gan neattiecināmo izmaksu segšanai, jo daļu no plānotajiem darbiem var attiecināt uz ERAF finansējumu, daļu ne. Attiecināmo izmaksu segšanai paredzētais līdzfinansējums ir 194 777 eiro, neattiecināmo izmaksu segšanai – 160 569 eiro.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 891 926,91 eiro.

Pēc Valča sacītā, nekāda papildu summa renovācijai, piemēram, no nākamā gada februārī iespējamiem budžeta grozījumiem, nav paredzēts, jo "visu gadu kopā ar projekta arhitekti Ilzi Mekšu esam rūpīgi plānojuši pēdējos darbus saskaņā ar izstrādāto projektu".

Renovācijas pēdējās kārtās plānots atjaunot foajē un bibliotēku, padarot to ergonomiskāku, 3.stāva klašu telpas, gaiteņus, kur izvietos arī mīkstās mēbeļu grupas atpūtai starpbrīžos, nomainīt komunikācijas, pabeigt cokola stāva atjaunošanu un ēkas pagalma puses fasādi pret Graudu ielu un Vītolu ielu, izbūvēt sporta laukumu un labiekārtot pagalmu ap to, ierīkojot atpūtas zonas u.c.

Vienlaikus ar 2016.gada decembra domes sēdes lēmumu ģimnāziju bija iecerēts veidot kā metodisko centru STEM un IKT jomā.

"Ieviesīsim modernāku, viedāku aprīkojumu 7 dabaszinību – ķīmijas, fizikas, bioloģijas, matemātikas, informātikas – kabinetos, kā arī ķīmijas, bioloģijas, fizikas laboratorijās, veidosim arī īpašu IT laboratoriju,"  skaidroja Valcis

Pērn pašvaldība arī izsludināja atklātu konkursu par tiesībām veikt būvdarbus ģimnāzijas četrām pēdējām renovācijas kārtām, atbilstoši SIA "Wonderfull" 2013.gadā izstrādātajam tehniskajam projektam un Ilzes Mekšas izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai.

Būvdarbus plānots uzsākt 2017.gada būvdarbu sezonas sākumā.

Ģimnāzijas pamatbudžets (bez dotācijas skolotāju algām) jeb uzturēšanas budžets 2017.gadā ir 285 215 eiro. Būvniecība tajā nav paredzēta.