Pašvaldība šogad Valsts kasē grasās ņemt ilgtermiņa aizņēmumu līdz 1 764 706 eiro Kohēzijas fonda projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 2.kārta" īstenošanai. Šādu lēmumu deputāti pieņēma decembra domes sēdē, un šobrīd aizņēmuma ņemšana tiek saskaņota ar Valsts kasi, portāls uzzināja pašvaldībā.

Aizņēmumu paredzēts ņemt uz 15 gadiem, un tā atdošana plānota no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, sākot ar 2026.gadu.

Kohēzijas fonda projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 2.kārta" īsteno SIA "Liepājas tramvajs". Liepājas pilsētas pašvaldība piedalās projektā kā sadarbības partneris ar līdzfinansējumu 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb ar 1 764 706 eiro.

Projekta ietvaros jau ir iegādāti pēdējie pieci jaunie tramvaju vagoni un sākusies tramvaja līnijas 0,4 km garumā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz Peldu ielai, kā arī tai piegulošās teritorijas pārbūve.

Kopējās kredīta izmaksas 15 gadu ilgā periodā ir 2 570 417 eiro, tajā skaitā procentu maksājumi 805 711 eiro, ja procentu likme saglabājas 4,806% apmērā. 2023. gadā būs jāveic procentu maksājumi 84 812 eiro apmērā.

Jau vēstīts, ka pērn oktobrī tika uzsākti tramvaja līnijas pārbūves darbi Lielās ielas posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz Peldu ielai.


Paredzēts pārbūvēt tramvaja līniju un tai piegulošo teritoriju Lielās ielas posmā, kā arī pārbūvēt tramvaju depo sliežu ceļu zemās grīdas tramvaju apkalpošanai. Pārbūvējot tramvaja līniju 0,4 kilometru garumā, tiks uzlabots sliežu ceļa tehniskais stāvoklis un nomainīti kontakttīkli, ļaujot samazināt infrastruktūras uzturēšanas izdevumus.


Realizējot projektu, Liepājā būs pilnībā rekonstruēta visa tramvaja līnija, kā arī tramvaja parks papildināts ar jauniem tramvaja vagoniem, kuri pielāgoti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem.


Darbi tiek veikti projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 2. kārta" ietvaros, un ir turpinājums 2014 – 2020. gada plānošanas perioda 1. kārtā iesāktajiem tramvaja sliežu ceļa rekonstrukcijas darbiem.


Projekta 2.kārtas kopējās izmaksas ir 11 824 705,88 eiro, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 eiro. Maksimālais plānotais ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 eiro.


Līgums par darbu veikšanu ar SIA "Baltijas būve" tika noslēgts pērn 23. augustā. Darbus plānots pabeigt līdz jūlija beigām.


Portāls irliepaja.lv jau vēstīja, ka janvārī deputāti lēma arī par tehniskās dokumentācijas izstrādi skvēra pie Liepājas Universitātes Lielā ielā 14 un piegulošās teritorijas labiekārtojumam. Līdz šim skvēra sakārtošana nevienā projektā nebija iekļauta.