Valdība atbalstīja Liepājas Olimpiskā centra Vieglatlētikas manēžai piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu un iekļāva to nacionālās sporta bāzes "Liepājas Olimpiskais centrs" sastāvā.

Sporta bāze ir daļa no LOC īpašumā esošā sporta kompleksa "Liepājas Olimpiskais centrs". Sporta bāze nodota ekspluatācijā 2018.gadā un ir speciāli vieglatlētikai radīts sporta objekts, ziņo LETA.

Par atbilstošu to novērtējis Starptautiskās Vieglatlētikas federāciju savienības (International Association of Athletics Federation – IAAF) prasībām attiecībā uz vieglatlētikas manēžu standartiem. Apliecinājumu tam, ka sporta bāze atbilst IAAF standartiem, ir sniegusi arī biedrība "Latvijas Vieglatlētikas savienība", kas ir vieglatlētikas sportā atzītā sporta federācija Latvijā.

Nepieciešamību Vieglatlētikas manēžu iekļaut nacionālās sporta bāzes "Liepājas Olimpiskais centrs" sastāvā Izglītības un zinātnes ministrija pamato ar to, ka tā ir SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" struktūrvienība, ir ierakstīta Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā uz SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" vārda un no funkcionālā viedokļa veido vienotu sporta kompleksu ar citiem LOC sporta objektiem, kuriem saskaņā ar valdības rīkojumu piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss, kā arī, lai neizdalītu jaunu nacionālo sporta bāzi.

Kā pauž Izglītības un zinātnes ministrija, piešķirot tai nacionālās sporta bāzes statusu, tiktu veicināta nacionālo sporta bāzu attīstība, lai radītu apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai startiem olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos un citās sporta sacensībās, kā arī starptautisku sporta sacensību norisei Latvijā.

"Liepājas Olimpiskais centrs" atrodas Liepājā, Brīvības ielā 39.