Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi publiskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanu saistībā ar vieglatlētikas manēžas būvi Rīgas ielā 50.

Pavisam saņemtas 39 iedzīvotāju anketas, no tām elektroniski aizpildītas 30, bet 9 iesniegtas papīra formātā, portālu informēja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Atbalstu koku ciršanas iecerei izteikuši 25 respondenti, galvenokārt, pamatojot to ar manēžas nepieciešamību un pozitīvām izmaiņām vidē, kā arī ar iespējām nodarboties ar sportiskām aktivitātēm visu gadu, rīkot un piedalīties augsta līmeņa sacensībās, manēža būs liela pievienotā vērtība pilsētai. Tajā pašā laikā tiek ieteikts kokus stādīt citās vietās pilsētā, lai kompensētu izcirsto koku daudzumu. Kā piemērs minēts Raiņa parks, kurā varētu atjaunot vētrās izgāztos un nokaltušos kokus. Norādīts, ka izcērtamie koki neveido ainavisku vidi, izvietoti haotiski un nav pietiekami kopti.

Daļēju atbalstu koku ciršanas iecerei izteikuši trīs respondenti. Galvenā piebilde – manēža jābūvē, maksimāli saglabājot esošos kokus, jāiestāda vairāk jaunu koku, nekā tiks nocirsts.

11 respondenti neatbalsta koku ciršanas ieceri saistībā ar vieglatlētikas manēžas būvniecību. Nostāja tiek pamatota ar to, ka pilsētā tiek izcirsts pārāk daudz koku, izpostīta zaļā zona. Ieteikts atrast citu vietu manēžas būvniecībai, kur kokus nevajag izcirst, kā piemērs minēta vieta starp Zemnieku ielu un Parka ielu. Vairāki iebildumi izteikti pret to, ka koki tiek izcirsti auto stāvvietu ierīkošanai. Ieteikt izmantot esošās stāvvietas, piemēram, Jaunliepājas tirgus laukumā vai izbūvēt pazemes autostāvvietas. Izteikti viedokļi, ka manēža nav vajadzīga, jo sportot var brīvā dabā un līdzās jau ir sporta komplekss – Liepājas Olimpiskais centrs.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 25.1.apakšpunktu šajā gadījumā zaudējumu atlīdzība par koku ciršanu netiek noteikta. Savukārt šo noteikumu 7.punkts nosaka, ka izsniegtā būvatļauja uzskatāma par projektā atzīmēto koku ciršanas atļauju.

Komisija lēmusi konceptuāli atbalstīt izstrādāto projektu “Liepājas vieglatlētikas manēža (izmaiņas saskaņotā skiču projektā) Rīgas ielā 50, Liepājā”, saskaņā ar kuru paredzēta 62 koku ciršana, kā arī nolēmusi nepiemērot zaudējumu atlīdzību saistībā ar koku ciršanu.

Publiskā apspriešana notika no 19.janvāra līdz 6. februārim.

Jau vēstīts, ka, saskaņā ar SIA "K Idea" izstrādātā projekta "Liepājas vieglatlētikas manēža Rīgas ielā 50, Liepājā" realizāciju publiskai apspriešanai tika nodota 62 koku ciršanas iecere. Saskaņā ar izstrādāto projektu plānots izcirst 25 liepas, 21 kļavu, 15 apses un vienu augļu koku. Tāpat projekts paredz arī jaunu koku un dekoratīvo augu stādījumus. Gar Brīvības ielu plānots atjaunot aleju, iestādot 11 Holandes liepu dižstādus. Pie Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas esošos stādījumus plānots papildināt ar dekoratīvo krūmu un ēncietīgo zemsedzes augu stādījumiem. Dekoratīvo augu stādījumi un puķu dobes paredzētas arī pie jaunizbūvējamās manēžas un 1905.gada ielas un Brīvības ielas krustojumā. Skolas teritorijas norobežošanai paredzēts tūju dzīvžogs.