Ceturtdie 2. vidusskolā notika Liepājas 10.–12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konference, kurā ar 70 lasījumiem uzstājās 82 vidusskolēni 13 dažādās tematiskās sekcijās.

Lasījumos piedalījās skolēni no visām Liepājas vidusskolām – 54 meitenes un 28 zēni, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste .

Lielākā skolēnu interese šogad bija novērojama fizikas un inženierzinātņu, pedagoģijas, veselības zinātnes, socioloģijas un angļu valodas nozarēs. Visvairāk ZPD bija iesniegti no O. Kalpaka 15. vidusskolas (14), Raiņa 6. vidusskolas (11) un Valsts 1. ģimnāzijas (10), pa sešiem – no J. Čakstes 10. vidusskolas, 8. vidusskolas un 7. vidusskolas.

Šogad liela daļa skolēnu bija izvēlējušies pētīt un izstrādāt darbus par sev interesējošām tēmām, kas saistītas ar tuvāko apkārtni, cilvēkiem un pazīstamu vidi – pilsētas ekonomiku, kultūru, dabu, vēsturi, piemēram, Baltijas jūras krasta izmaiņas  un Liepājas ezera pļavu izpēte, koncertestrādes “Pūt, vējiņi” nozīme Liepājas kultūrvidē, Liepājas industriālais mantojums utt.  

Vairāki darbi bija veltīti skolēnu un pedagogu ikdienai – “Skolēnu mājas darbu slodze”, “Skolotāju profesionālās izdegšanas izpausmes un to pārvarēšana”, “Skolēnu drošība pret kibernoziedzību”, “Viedtālruņu iespējas un draudi mācību procesā” u.c. Sporta sekcijā bija iesniegts arī darbs par izplatītākajām traumām futbola kluba “Liepāja” spēlētāju vidū.

Gandrīz puse – 31 zinātniski pētniecisko darbu tika izvirzīti uz Kurzemes reģiona izglītojamo zinātnisko konferenci, kura notiks 10.martā Liepājas Universitātē.