Aprīlī Liepājas skolās noslēdzies aktīvākais mācību olimpiāžu laiks un aizstāvēti zinātniski pētnieciskie darbi (ZPD). Šajā mācību gadā kopumā notikušas 24 pilsētas olimpiādes, savukārt Reģionālajā ZPD konferencē iesniegti 45 vidusskolēnu darbi, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

2020./21.mācību gadā, līdzīgi kā iepriekšējā gadā, olimpiādes notika tiešsaistē, kad skolēni uzdevumus saņem un veic elektroniski un olimpiāde tiek pārraudzīta, izmantojot izstrādātu olimpiādes tīmekļa vietni. Organizējot olimpiādes tiešsaistē, tiek nodrošināta vienota norise visiem tās dalībniekiem vienlaicīgi, kā arī objektīva rezultātu vērtēšana.

Šogad notikušas 24 pilsētas olimpiādes, 15 no tām olimpiādēm uzdevumus izstrādājis Valsts izglītības satura centrs. Lielākais dalībnieku skaits līdz šim ir bijis matemātikas olimpiādē 5. – 8. klašu grupā piedalījās 122 skolēni, kā arī matemātikas olimpiādē 9. – 12. klašu grupā – 73 dalībnieki. Kopumā olimpiādēs piedalījušies 850 skolēni, 308 no tiem ieguvuši godalgotas vietas. Uz valsts olimpiādi uzaicināti 38 skolēni, no kuriem 15 ieguvuši godalgotas vietas.

Godalgotās vietas valsts mērogā visvairāk guvuši skolēni no Liepājas Liedaga vidusskolas (5), Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas (2), Liepājas 7. vidusskolas (2), Liepājas 3. pamatskolas (2) un Liepājas Raiņa 6. vidusskolas (2). Visvairāk godalgotās vietas jau tradicionāli, 4. gadu pēc kārtas, iegūtas tādos mācību priekšmetos kā franču valoda, angļu valoda un fizika. Kopumā skolēnu sniegums, neskatoties uz attālināto mācību procesu, ir uzlabojies – salīdzinoši ar 2019.gadu, kad no uzaicinātajiem skolēniem olimpiādēs godalgas ieguvuši 22% dalībnieki, 2021.gadā godalgas ieguvuši 39,4 % skolēnu.

Uz ZPD Reģionālo konferenci tika pieteikti 45 vidusskolēnu darbi, no tiem 15 izvirzīti uz Valsts ZPD konferenci. Godalgotās vietas valsts mērogā guvuši skolēni no Liepājas Raiņa 6. vidusskolas (2), Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas (1) un Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas, kur 12.klases skolēna Krista Kristapa Ročāna darbs izvirzīts dalībai Starptautisko jauno zinātnieku pasākumā. Panākumus guvis arī Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 12.klases skolnieks Krišjānis Blūms Starptautiskajā jauno zinātnieku konkursā “Step into future” Krievijā, iegūstot 2.pakāpies godalgu (izvirzīts bija iepriekšējā mācību gadā).¬¬

Pilsētas Pētniecisko darbu lasījumu konferencē piedalījās sākumskolas un pamatskolas skolēni. Konference notika tiešsaistē, skolēniem savi darbi bija jāievieto īpaši izveidotā platformā pie norādītās mācību priekšmetu jomas. Visvairāk darbu tika iesniegti dabaszinību jomā.

4. – 6. klašu grupā kopā tika pieteikti 24 darbi (29 skolēni), no tiem pirmās pakāpes diploms tika piešķirts 3 darbiem, 2. pakāpes diploms – 6 darbiem, 3. pakāpes diploms – 5 darbiem un atzinība – 4 skolēnu darbiem. Savukārt 7. – 9. klašu grupā kopā tika pieteikti 35 darbi (44 skolēni), no tiem pirmās pakāpes diploms tika piešķirts 3 darbiem, 2. pakāpes diploms – 12 darbiem, 3. pakāpes diploms – 8 darbiem un atzinība – 6 skolēnu darbiem. Visvairāk pārstāvētās skolas – Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola un Liepājas 7. vidusskola (14 darbi), Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola (8 darbi), Liepājas Raiņa 6. vidusskola (7 darbi) un Liepājas Ezerkrasta sākumskola (5 darbi).