Vairāk nekā pustūkstotis jauno zinātnieku 31.martā tiešsaistes režīmā piedalījās jau 45. Latvijas Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Speciāli izveidotā tiešsaistes platformā skolēni interaktīvā veidā gatavoja un prezentēja savu zinātniskās pētniecības darbu digitālos plakātus. No 471 valsts konferencei izvirzītā zinātniskās pētniecības darba godalgoti tika 216 darbi, kurus prezentēja kopumā 254 skolēni, informē Valsts izglītības satura centra pārstāve Agnese Sviderska.

No 216 godalgotajiem zinātniskās pētniecības darbiem pirmās pakāpes diplomus ieguva 45 darbi, otrās pakāpes diplomus ieguva 63 darbi, bet trešās – 108 darbi. Valsts konferencei šogad tika izvirzīti skolēni no 105 izglītības iestādēm visā Latvijā, godalgotas no tām ir 53.

Starptautisko laureātu atlases komisija par atbilstošākajiem darbiem dalībai starptautiskos jauno zinātnieku pasākumus šogad nosaukusi  arī Oskara Kaplaka Liepājas 15. vidusskolas skolēna Krista Kristapa Ročāna darbu "Dzēlējodu izraisīto slimību izplatīšanās draudi Liepājā klimata pārmaiņu un citu faktoru ietekmē".

Zinātniskās pētniecības darbi kopumā tika vērtēti sešās zinātņu nozaru grupās: dabaszinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, sociālās zinātnes, medicīna un veselības zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecība, kā arī meža un veterinārās zinātnes. Par populārāko no zinātņu nozarēm šogad kļuva sociālo zinātņu nozare, kur izstrādāti 145 valsts konferencei izvirzītie darbi. 122 darbi izstrādāti humanitāro un mākslas zinātņu nozarē, bet 118 – dabaszinātņu nozarē.

Par kvalitatīvi izstrādātiem zinātniskās pētniecības darbiem speciālbalvas skolēniem piešķīra Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Ekonomikas ministrija, Aizsardzības ministrija, Kultūras ministrija un Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskās universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Transatlantiskā organizācija un Valsts izglītības satura centrs.

Zinātniskās pētniecības darbu konferences tiek īstenotas ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.