2018.gada pirmajos deviņos mēnešos Liepājā par 90 eiro jeb 9,2% pieaugusi darba samaksa privātajā sektorā, kas ir augstākais rādītājs starp republikas pilsētām – liecina jaunākā statistika.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes apkopotās statistikas lielāko darba algas pieaugumu saņēmuši strādājošie, kuri nodarbināti privātā sektora uzņēmumos ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk cilvēku. Vidējā darba samaksa darbiniekiem bija 1067 eiro, kas ir par 90 eiro vairāk nekā pērn, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Salīdzinot starp republikas pilsētām, vidējā bruto darba samaksa privātajā sektorā visstraujāk palielinājusies tieši Liepājā (par 9,2%) un Rēzeknē (par 8,7%). Liepājā ir trešā augstākā privātajā sektorā strādājošo darba samaksa (1067 eiro); vēl augstāka darba samaksa bija Rīgā (1210 eiro) un Valmierā (1097 eiro).

Pilsētā darbojas ap 60 uzņēmumu ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk, kopā nodarbinot ap 8500 darbiniekus.

Dati par vidējo algu Liepājā tiek iegūti no diviem datu avotiem – no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par pilsētā deklarēto iedzīvotāju vidējo algu un no Centrālās statistikas pārvaldes par sabiedriskajā sektorā strādājošo un par privātajā sektorā ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk strādājošo vidējo bruto darba samaksu.
 
Liepājā deklarēto strādājošo liepājnieku vidējā bruto darba samaksa šā gada deviņos mēnešos bija 762 eiro, kas ir par 43 eiro jeb par 6,0% vairāk nekā 2017.gada vidējā bruto darba samaksa.

Savukārt sabiedriskajā sektorā strādājošajiem 2018. gada deviņos mēnešos bija vidēji 853 eiro liela darba alga, kas ir par 30 eiro jeb par 3,6% vairāk nekā 2017.gadā. Tas ir zemākais darba algas pieaugums starp deviņām republikas nozīmes pilsētām.

Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas 2018. gada septembrī Liepājā strādāja 29 649 iedzīvotāji. Salīdzinot ar 2017.gada beigām, strādājošo iedzīvotāju skaits pilsētā palielinājies par 1 019 cilvēkiem jeb par 3,6%.