Kā vēsta jūnija domes sēdē apstiprinātais Liepājas pašvaldības 2022.gada publiskais pārskats, tad pērnā gada beigās Liepājas iedzīvotāju skaits bija 67 088.


Gada laikā iedzīvotāju skaits pilsētā samazinājās par 272 personām jeb 0,4%. Septiņu gadu laikā pilsētas iedzīvotāju skaits samazinājies par 1946 personām jeb 2,8%.2022. gadā Liepājā piedzimuši 610 bērnu, kas ir par 102 bērniem jeb 14,3% mazāk nekā 2021. gadā.


2022. gadā bijis zemākais dzimstības līmenis pēdējo septiņu gadu laikā.

2022. gadā nomiruši 1 107 liepājnieki, kas ir par 138 personām jeb 11,1% mazāk nekā 2021. gadā, taču 2022. gadā bijis otrs augstākais mirstības rādītājs pēdējo septiņu gadu laikā.


2022. gadā par 6,7% samazinājies negatīvais dabiskā pieaugums saldo. Neskatoties uz samazinājumu, saglabājās negatīva iedzīvotāju dabiskā pieauguma tendence.


Dabiskā pieauguma ietekmē iedzīvotāju skaits samazinājies par 497 personām, kas ir otrs augstākais negatīvais rādītājs pēdējo septiņu gadu laikā.


Migrācijas ietekmē iedzīvotāju skaits palielinājies par 225 personām, kas ir augstākais rādītājs pēdējo septiņu gadu laikā.

Liepājas iedzīvotāju vidējais vecums 2022. gadā bija 42,5 gadi. Liepāja ir trešā jaunākā pilsēta starp deviņām valstspilsētām.


2022. gada beigās latviešu tautības iedzīvotāju īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita bija 59,6%, krievu tautības iedzīvotāju īpatsvars – 26,6%, ukraiņu tautības iedzīvotāju īpatsvars – 4,7%, baltkrievu tautības iedzīvotāju īpatsvars – 2,9%, lietuviešu tautības iedzīvotāju īpatsvars – 2,7%, poļu tautības iedzīvotāju īpatsvars – 0,9% un pārējo tautību iedzīvotāju īpatsvars – 2,6%.