Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde aicina mazākumtautību skolēnu vecākus bez valsts valodas priekšzināšanām no 20. līdz 24. septembrim pieteikties latviešu valodas kursos.

Kursi A.Puškina 2. vidusskolā un Liepājas 3. pamatskolā divām apmācību grupām pa 15 cilvēkiem katrā varētu sākties oktobrī, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone. Apmācības kursam paredzētas 120 stundas 3 dienas nedēļā (pirmdien, trešdien, piektdien), no pulksten 18 līdz 20.

Informācija par pieteikšanos kursiem publicēta mājas lapās: www.liepāja.lv, www.lip.lv , www.liep2vsk.edu.lv

Liepājas pašvaldība šogad, ņemot vērā iedīvotāju vairrākārt izteiktos ierosinājumus un Domes deputāta Romāna Miloslavska iniciatīvu, pirmo reizi nolēmusi organizēt bezmaksas latviešu valodas apmācību cittautību bērnu vecākiem. Kursi tiek organizēti, lai  palīdzētu liepājniekiem bez valsts valodas zināšanām labāk integrēties pilsētas sabiedrībā, veicinātu sabiedrības saliedētību, izmantojot  latviešu valodu kā saziņas līdzekli profesionālajā, kultūras dzīvē, ikdienas saskarsmē.

Liepājas dome, augustā veicot budžeta grozījumus, šim mērķim augustā piešķīra Ls 1500.