Trešdien Liepājā ieradīsies ne tikai Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle, bet arī Alfreds Rubiks, informē EP Informācijas biroja Preses nodaļa.

Trešdien, 9.novembrī Liepājā notiks apaļā galda diskusija un forums par finanšu krīzes pārvarēšanas un stabilizācijas perspektīvām, reģionālās attīstības un nodarbinātības jautājumiem. Liepājas pilsētas domes pārstāvji, uzņēmēji un liepājnieki varēs uzdot jautājumus un izteikt viedokli Eiropas Parlamenta deputātiem Robertam Zīlem un Alfredam Rubikam.

Latvijā jau pašreiz notiek aktīvas diskusijas par to, kā tiks sadalīts Eiropas Savienības finansējums laika posmam 2014. –  2020.gads. Daži no aktuālākiem jautājumiem –  vai Latvijai būs samazināti ES kohēzijas fondu līdzekļi un kā cīnīties par taisnīgāku līdzekļu piešķiršanu dalībvalstīm. Eiropas Parlaments lemj par ES budžetu kopā ar dalībvalstīm. Tāpēc ir svarīgi, ka EP deputāti no Latvijas ir informēti par situāciju nepastarpinātā veidā – saņemot to no pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, un spētu argumentēti pārstāvēt Latvijas intereses Eiropas – Parlamentā.

Liepājniekiem trešdien būs iespēja gan uzklausīt EP deputātu Robertu Zīli, gan arī paust savu viedokli par finanšu krīzes pārvarēšanas un stabilizācijas perspektīvām, reģionālās attīstības un nodarbinātības jautājumiem. Jautājumi tiks skatīti stratēģijas Eiropa 2020 un daudzgadu finanšu plāna kontekstā Latvijā un Eiropas Savienībā.

Dienas pirmajā daļā pulksten 11 –  12.30 notiks apaļā galda diskusija ar EP deputāta R.Zīles, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieces Silvas Goldes un uzņēmēju pārstāvjiem. Diskusiju visi interesenti varēs vērot tiešsaistē www.europarl.lv

Savukārt pēcpusdienā pulksten 15 – 16.30 visi liepājnieki ir aicināti uzdot savus jautājumus un diskutēt ar EP deputātiem Robertu Zīli un Alfredu Rubiku klātienē, tiekoties pilsoņu forumā Liepājas latviešu biedrības namā (Rožu laukumā 5/6, Liepāja).