Satiksmes drošības uzlabošanai pirms jaunā mācību gada Zirņu un Lauku ielas krustojumā, kā arī Zirņu un Salmu ielas krustojumā tiks ierīkotas pagaidu gājēju pārejas.

„Tas nozīmē, ka minētajos ielu posmos tiks izveidota gājēju pārējas līniju krāsojums uz braucamās daļas asfalta, kā arī uzstādītas norādījuma ceļa zīmes „Gājēju pāreja”,” paskaidro Liepājas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Vilnis Vitkovskis.

Savukārt Ganību un Salmu ielas krustojumā, kur šobrīd notiek būvdarbi, tiks uzstādītas drošas kustību zonas – pārejas un nožogojums.

Liepājas pilsētas pašvaldība jau iepriekš ir lūgusi Valsts policijai kontrolēt satiksmi, it sevišķi atļautā ātruma ievērošanu Zirņu ielā.