Kopš 2022. gada 1. septembra Liepājā tiek īstenots projekts "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS", kas tā dalībniekiem piedāvā iespēju ne tikai realizēt savu biznesa ideju vai pildīt komersanta dotu izaicinājumu, bet arī doties triecienpraksē kādā uzņēmumā vai biedrībā. Projekta dalībnieki ir vidusskolēni, audzēkņi un studenti, kas mācās vai studē Liepājā. Pirmā triecienprakse ir aizvadīta, un dalībnieki varēja gūt priekšstatu par darbību  biedrībā "Keep the Change".

Triecienprakses ir lieliska iespēja iepazīt kāda uzņēmuma vai organizācijas darbu, iepazīt kādu profesiju un uzdot sev interesējošus jautājumus konkrētās jomas pārstāvjiem. Katrā no projekta četru ciklu noslēgumiem dalībnieki prezentē sevis izstrādāto ideju vai komersanta sniegto izaicinājumu. Projekta pirmās triecienprakses laikā jaunieši mācījās prezentēt sevi un savu ideju, kā arī viens no biedrības "Keep the Change" dotajiem uzdevumiem bija dažādu sociālo tīklu platformu izpēte un to priekšrocību  izvērtēšana biznesa attīstībā. Nākamās ieplānotās triecienprakses jaunieši varēs apmeklēt jau jaunvāra pirmajās nedēļās, un tās piedāvās Liepājas reģiona tūrisma un informācijas birojs, kā arī Kurzemes Biznesa inkubators.

Liela interese no jauniešu puses ir par triecienprakses vietām, kur gūt ieskatu mārketinga speciālista ikdienā, kā arī gūt priekšstatu par produktu virzību tirgū. Tāpat daudzi no jauniešiem dodas triecienpraksēs, lai iepazītu uzņēmumus, to vadītājus, nozares ekspertus un izmantotu iespēju saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Vēl viena projekta sniegtā iespēja – projekta ietvaros dalībnieki var apmeklēt dažādas bezmaksas lekcijas. Liepājas Universitātē decembrī lekcijas "Laika menedžments" un "Individuālais koučings" jauniešiem vadīja uzņēmējs, biznesa psihologs un treneris, sertificēts koučs – mentors, supervizors, lektors Edmunds Imbovics.

Jaunieši, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, mācās vai studē Liepājā, tiek aicināti pieteikties nākamajiem projekta cikliem ŠEIT. Sīkāka informācija par projektu atrodama ŠEIT. Projekta ietvaros dalībnieki saņem ikmēneša stipendiju EUR 200.00 apmērā četru mēnešu garumā.

ERAF projekta "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" (Nr.1.1.1.3/21/A/004) īstenotāji jeb lieldraugi ir Liepājas Universitāte, biedrība "Impact Hub", Liepājas pilsētas izglītības pārvalde, Liepājas Universitātes attīstības fonds sadarbībā ar informatīvo atbalstītāju Liepājas Valsts tehnikumu.

Projekta kopējais īstenošanas laiks ir 15 mēneši (no 01.09.2022. līdz 30.11.2023.).