Šā gada 20. un 21. jūnijā Liepājas Universitātē norisinājās projekta "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" trešā cikla noslēgums. Projektu IGLS realizē Liepājas Universitāte kā projekta vadošais partneris un biedrība "Impact Hub Liepāja", Liepājas Izglītības pārvalde, Liepājas Universitātes attīstības fonds, un informatīvais atbalstītājs Liepājas Valsts tehnikums. Projekta dalībnieki – studenti un skolēni, kas sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu, prezentēja četru mēnešu laikā padarīto. Noslēguma prezentāciju pasākumu divu dienu garumā vadīja ētera personība Uģis Joksts.

Projektā kopā ir četri cikli, kur katra cikla sākumā dalībnieki prezentē savu ideju vai iespējamo risinājumu komersanta sniegtam izaicinājumam, savukārt noslēgumā prezentē padarīto. Piedaloties projektā jaunieši četru mēnešu garumā saņem stipendiju 200 eiro apmērā.

Noslēguma prezentācijas izvērtē žūrijas komisija, kuras sastāvā ir Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultātes dekāne Inta Kulberga, Liepājas Universitātes attīstības fonda pārstāvis Uldis Zupa, "Impact Hub Liepāja" pārstāvis Roberts Gaižutis, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Izglītības pārvaldes pārstāve Līva Vilciņa, Liepājas Valsts tehnikuma pārstāve Madara Anete Auna, kā arī Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja Sintija Pusaudze.

Komersantu izaicinājumu risināšanā pirmo vietu ieguva un 600 eiro saņēma komanda "ĒDKS". Komandas dalībnieks Imants Mincenbergs četru mēneši garumā strādāja pie ēku drošības un kontroles sistēmas izveides. 400 eiro un otro vietu saņēma Liepājas Universitātes studentu komandas "Virtuālā laboratorija priekšgalsistēma", kuras dalībnieki Normunds Zauls un Dmitrijs Leps izstrādāja vietni interaktīviem darbiem un "Virtuālā laboratorija aizmugursistēma", kuras komandas sastāvā ir Krists Straupenieks un Artis Gailis, un abi strādāja pie iespējas laboratorijas darbus veikt tiešsaistē.  Trešo vietu un 300 eiro ieguva Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāles studente Ieva Landmane, kura pildīja Liepājas Nodibinājuma "Centrs Marta" sniegto izaicinājumu.

Savas idejas izstrādē galveno balvu un 600 eiro saņēma Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina viudsskolas audzēknis Rihards Kovaļskis ar ideju par funkcionālu palīgierīci laivas motora uzglabāšanai, novietošanai un pārvadāšanai – "Go&Fish". Otro vietu un 400 eiro ieguva Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēkne Ieva Sofija Stendere ar ideju "Re!Konstrukcija" par otrās iespējas došanu lietotiem ādas apģērbiem, kurus pārveidot, apgleznot un piešķirt tiem jaunas vēsmas. Trešo vietu un 300 eiro balvu ieguva Adriana Elizabete Lešinska, kura mācās Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā un projektā attīstīja ideju par spēli, kas balstīta uz latviešu mitoloģiju.

Projekts "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" (Nr. 1.1.1.3/21/A/004) tiek īstenots 15 mēnešu garumā laika periodā no  01.09.2022. līdz 30.11.2023. Projektā var iesaistīties visu līmeņu un programmu studenti Liepājā, kā arī vidusskolēni, kas sasnieguši 18 gadu vecumu.

Ikviens interesents ar informāciju par projektu "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" var iepazīties šeit.