Publicitātes attēls


Liepājas Universitāte sadarbībā ar biedrību "Impact Hub Liepāja", Liepājas izglītības pārvaldi, Liepājas Universitātes attīstības fondu, Liepājas Valsts tehnikumam piedaloties kā informatīvajam atbalstam, realizē ERAF projektu "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" (Nr. 1.1.1.3/21/A/004), portālu informēja "Impact Hub Liepāja" pārstāve Ilze Šupstika.

Jau šī gada 30. novembrī noslēgsies 15 mēnešus ilgušā projekta IGLS īstenošana, kas tika uzsākts 2022. gada septembrī ar konferenci jauniešiem, kas Liepājas Universitātē pulcēja skolēnus un studentus no dažādām mācību iestādēm.

Kopskaitā projekta dažādās aktivitātēs, pasākumos ir motivēti un iedvesmoti 954 studējošie. No tiem 152 jaunieši, izveidojot 104 komandas, piedalījās kādā no projekta četriem cikliem un risināja komersantu sniegtos izaicinājumus vai realizēja savas biznesa idejas.


IGLS projektā iesaistījās arī dažādu nozaru uzņēmumi, kas sniedza savus izaicinājumus studentu komandām. Katra cikla noslēgumā spēcīgākās komandas saņem naudas balvas. Jautāti par naudas balvu izlietojumu, jaunieši atklāj, ka izmantojuši to ceļojumiem, dažādām apmācībām vai sen kārotām lietām.

Dalība projektā jauniešiem ir sniegusi ieskatu dažādos uzņēmumos, profesijās, biznesa vidē. Kā atzīst paši dalībnieki, ļoti vērtīgas bijušas meistarklases un lekcijas, iespēja tikties un aprunāties ar dažādu nozaru profesionāļiem, kuri snieguši ieteikumus jauniešu biznesa ideju realizācijas un testēšanas procesā vai pildot komersanta sniegtos izaicinājumus.

Kā atzīst paši projekta dalībnieki, piedalīšanās projektā IGLS bija ne tikai iespēja pamēģināt ko jaunu, bet stimuls turpināt piedalīties dažādos projektos, meklēt un saskatīt iespējas, un attīstīt savu personību.

Viena no projekta dalībniecēm Zaiga Ļauduma-Ļaudupa no Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas, kura projektā iesaistījās otrajā ciklā, saņēma naudas balvu, ir kļuvusi par Liepājas Universitātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Biznesa un organizācijas vadība" studenti. Jauniete turpina attīstīt projektā pieteikto biznesa ideju par ekoloģisku tīrāmo līdzekli. Šobrīd Zaiga strādā, lai izveidotu produktu, kam nebūtu nepieciešams iepakojums.

Ikviens interesents ar informāciju par projektu "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" var iepazīties ŠEIT.

Jau otrajā novembrī norisināsies pēdējā – ceturtā cikla noslēgums, kurā komisija vērtēs dalībnieku prezentācijas par četru mēnešu laikā padarīto. Kā atzīst projekta vadītāja Ieva Bogdane, projekta sākotnēji izvirzītais mērķis, sekmēt studējošo inovāciju pieteikumu īstenošanu, kas attīsta studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu, t. sk. uzņēmējspēju, risina sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgas problēmas, stiprina augstskolu un studējošo sadarbību ar komersantiem un piesaista privāto finansējumu studentu inovāciju programmas īstenošanai, ir sasniegts. Ir prieks, ka projekts IGLS ikvienam studējošajam ir lieliska iespēja jaunu prasmju un kontaktu iegūšanai.