Sākot ar pagājušā gada pirmo septembri, lieldraugi Liepājas Universitāte, biedrība "Impact Hub Liepāja", Liepājas pilsētas izglītības pārvalde, Liepājas Universitātes attīstības fonds, piedaloties Liepājas Valsts tehnikumam kā informatīvajam atbalstītājam, realizē ERAF projektu "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" (Nr. 1.1.1.3/21/A/004), portālam ziņoja "Impact Hub Liepāja" pārstāve Ilze Šupstika.

IGLS projekts sastāv no četriem cikliem, šobrīd tiek realizēts projekta noslēdzošais, ceturtais cikls, kas norisinās no 29. jūnija līdz 28. oktobrim. Katra projekta cikla ilgums ir četri mēneši. Pēdējā projekta ciklā piedalās 32 skolēni un studenti, kas sasnieguši  vismaz 18 gadu vecumu. Līdz šim jauniešiem ir bijusi iespēja ne tikai attīstīt savas biznesa idejas, pārbaudīt tās praksē, bet projektā apmeklēt arī dažādas meistarklases un lekcijas, saņemt mentoru atbalstu.

Pirms katra cikla jaunieši, kas vēlas piedalīties projektā, sagatavo prezentāciju par savu ideju un iepazīstina ar potenciālo risinājumu komersanta sniegtajam izaicinājumam. Noslēdzošajā ciklā izaicinājumus sagatavojuši dažādu nozaru uzņēmumi, piemēram, "Iron Haya", "Marlyn 11", "Beaver", "Laimes stari", "Hotel Amrita", "Bernātu Dzintariņš", "Zīles konditoreja", "REKU", "Sonido", "Liepājas Tarzāns", "Ūdensputni". Ikvienam projekta dalībniekam tā ir iespēja iepazīt dažādas nozares, profesionāļus, kā arī saņemt ikmēneša stipendiju 200 eiro apmērā.

IGLS projekta dalībnieki kā vērtīgāko šajā projektā min iespēju iegūt jaunus kontaktus, iegūt zināšanas. Vairāki jaunieši pēc dalības projektā, kur risinājuši komersanta izaicinājumu, saņēmuši un pieņēmuši darba piedāvājumus no konkrētiem uzņēmumiem.


Liepājas Universitātes studente Džeina Helēna piedalījās projekta pirmajā ciklā, kā arī piedalās projekta ceturtajā ciklā. Savukārt, studenti Reinis un Edgars jau saņēmuši darba piedāvājumu. Dalībnieki par projektu uzzina gan no sociālajiem tīkliem, gan no draugiem, skolas vai studiju biedriem.

Projekta īstenošanas laiks ir 15 mēneši sākot no 01.09.2022. līdz 30.11.2023., kur jauniešiem ir iespēja četru mēnešu garumā, piedaloties projekta aktivitātēs, saņemt ikmēneša stipendiju 200.00 eiro apmērā un attīstīt savas uzņēmējprasmes un inovētspējas.


Projekta finansiālais atbalsts gūts no Eiropas Reģionālās attīstība fonda projekta "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" (Nr. 1.1.1.3/21/A/004).