22.septembrī ar svinīgiem pasākumiem PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" atzīmēja 95. gadu jubileju kopš tika atklāts Valsts Liepājas tehnikums Kr. Valdemāra ielā 4.

Kā informē tehnikuma Ārējo sakaru organizatore Ieva Skābarde, svinību rīts iesākās Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē ar PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" karoga iesvētīšanu un aizlūgumu, ko vadīja dekāns Pēteris Kalks. Viņš savā sprediķī uzsvēra, cik liela nozīme pilsētai ir sargājot savas izglītības iestādes un aizlūdza arī par audzēkņu, skolotāju, tehnisko darbinieku izturību un veselību. Dekāns P. Kalks iesvētīja arī tehnikuma jauno karogu, kura mets tapis jau tālajā 1940.gadā.

Uz karoga rakstīts teksts: "Rokas darbā rūdīsim, Sirdis tautai ziedosim." Vēstures skolotāja Ina Šuideiķe arhīvā atradusi, ka Izglītības ministrijas Skolu departamenta raksts Nr. R–1549, kas rakstīts 1940.gada 28.maijā, kurā departaments atļauj tehnikumam pieņemt karogu no Latvijas tehniķu biedrības Liepājas nodaļas kopā ar Liepājas rūpniecības uzņēmumu un rakstīt skolas karogā jau iepriekš minēto devīzi. Skolas jauno karogu cēli pavadīja PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" jauniešu deju kolektīva "Odziņa" dejotāji.

Pēc karoga iesvētīšanas un sprediķa sekoja dienas grandiozākais notikums, kurā piedalījās PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" audzēkņi, skolotāji, vadība un viesi – gājiens no Sv. Trīsvienības katedrāles uz Kr. Valdemāra ielas 4 ēku, kur šobrīd atrodas Liepājas Universitāte. Tieši tur 1920.gada 20.septembrī tika atklāts Valsts Liepājas tehnikums. Gājienam pa priekšu tika nests jaunais skolas karogs, kam sekoja skolas vadība, bet par raitu soli gājienā rūpējās pūtēju orķestris Valērija Šestilovska vadībā. Smaidīgi, priecīgi un pacilāti bija gājiena dalībnieki, kad devās cauri Liepājas pilsētas centram.

Pie ēkas Kr. Valdemāra ielā 4 sekoja nākamais nozīmīgais dienas notikums, kur "Liepājas Valsts tehnikuma" direktors Agris Ruperts kopā ar Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilni Vitkovski atklāja piemiņas plāksni par godu 1920. gada 20. septembrim, kad atklāja Valsts Liepājas tehnikumu. Kā savā runā norādīja A. Ruperts, Liepājai ir daudz simbolu un tehnikums ir viens no tiem un tieši ēka Kr. Valdemāra ielā 4, joprojām tautā tiek dēvēta par "tehnikumu". Ēkas nozīmi un vēsturi savā runā uzsvēra arī vēsturnieks Gunārs Silakaktiņš, norādot kā šī ēka ir viens no izglītības simboliem un stiprinātājiem Liepājā. Uz plāksnes atklāšanu un karoga iesvētīšanu bija ieradušies arī 1952.–1957. gada elektriķu plūsmas absolventi, kuri priecājās par satikšanos un uzsvēra, cik nozīmīgs un atmiņā paliekošs viņiem bijis mācību laiks tehnikumā.

Dienu PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" noslēdz ar pateicības koncertu Liepājas Latviešu biedrības namā, kur uzstājās skolas audzēkņi. "Viens nav cīnītājs," atzina A. Ruperts un pateicās par sadarbību gan Izglītības un zinātnes ministrijai, Liepājas pilsētas domei, Liepājas Izglītības pārvaldei un citām iestādēm. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Dzintra Kalniņa nolasīja arī ministres Mārītes Sveiles apsveikumu. Pateicības simboliskās jubilejas nozīmes ar "Liepājas Valsts tehnikums 95" saņēma bijušo profesionālo skolu direktori. Gadu laikā Liepājā darbojušās dažādas profesionālās skolas, kas šobrīd apvienotas PIKC "Liepājas Valsts tehnikums". Tehnikums ļoti priecājās, ka jubilejas reizē ciemos ieradās arī citu pilsētu profesionālo skolu pārstāvji, kuri vēlēja izturību, zinātkārus audzēkņus un kā turpinošas draudzības un sadarbības simbolus skolai dāvināja gan ziedošu un plaukstošus ziedus, gan dāvanas vēlmju īstenošanai. Pateicību un siltus aplausus saņēma arī kādreizējie profesionālo skolu skolotāji, jo tieši viņu nopelns ir zinoši un spējīgi audzēkņi.