Vilnis Kronbergs, kādu viņu atceras kādreizējās studentes.


Portāls irliepaja.lv saņēmis Anitas Studentes, kādreizējās Liepājas pedagoģiskā institūta Studentu kluba vadītājas un ansambļa "Līga" dalībnieces sūtīto "Līgas" dziedātāju apsveikumu savam diriģentam, Liepājā cienītam un godātam pedagogam Vilnim Kronbergam 80. gadu jubilejā, ko maestro atzīmē tieši šodien, 19. martā.


Kādreizējās studentes raksta:

"Liepājas pedagoģiskajā augstskolā viņš bija liela personība, Mūzikas katedras vadītājs, cienīts ar savu attieksmi pret darbu, ar prasīgumu, bet sirsnīgu attieksmi pret studentiem. Pateicoties godātā pasniedzēja ieguldījumam topošo skolotāju mūzikas izaugsmē un izpratnē, ar lepnumu sirdī varam teikt – tie bija mūsu skaistākie un dziesmotākie gadi. Lai kur mēs atrastos, vārdi Liepāja un ansamblis "Līga" mūs vieno un tur kopā joprojām.


Mīļo jubilār, kurss ir uzņemts simtgadei. Braši turēties arī turpmāk! Lai mūsu mīlestība, cieņa un laba vēlējumi kompensē šā brīža nesatikšanos klātienē!"


Puķu pušķis jubilāram no studentēm.


"Liepājnieku biogrāfiskajā vārdnīcā" teikts, ka mūziķis, diriģents, aranžetājs, mācībspēks Vilnis Kronbergs dzimis 1941.gada 19.martā Vaiņodē. Absolvējis Latvijas Valsts konservatoriju ar mūzikas skolotāja, diriģenta kvalifikāciju. No 1970. līdz 1995.gadam vokālā ansambļa "Līga" vadītājs. No 1976. līdz 1978.gadam mācījies Latvijas Valsts konservatorijas asistentūrā, 1994.gadā iegūts mūzikas maģistra grāds koru diriģēšanā. No 1965.gada Liepājas Pedagoģiskā institūta Mūzikas katedras mācībspēks, vēlāk (1978–2000) šās katedras vadītājs.

No 1970. līdz 1992.gadam Liepājas Pedagoģijas akadēmijas sieviešu kora "Atbalss" mākslinieciskais vadītājs, no 2004.gada – kormeistars. No 2005.gada – otrais diriģents. No 2002.gada – jauktā ansambļa vadītājs.

Sarakstījis 15 zinātniskās publikācijas, to skaitā mācību līdzekli "Mūzikas teorijas praktikums" (1994).

Arī portāls irliepaja.lv sveic cienījamo jubilāru un vēl daudz baltu dieniņu!