Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, šodien 75 gadu jubileju svin mūziķis, diriģents, aranžetājs, mācībspēks Vilnis Kronbergs, vadījis vairākus mūzikas kolektīvus.

Mūziķis Vilnis Kronbergs dzimis 1941.gada 19.martā Vaiņodē. Absolvējis Latvijas Valsts konservatoriju ar mūzikas skolotāja, diriģenta kvalifikāciju. No 1970. līdz 1995.gadam vokālā ansambļa "Līga" vadītājs. No 1976. līdz 1978.gadam mācījies Latvijas Valsts konservatorijas asistentūrā, 1994.gadā iegūts mūzikas maģistra grāds koru diriģēšanā. No 1965.gada Liepājas Pedagoģiskā institūta Mūzikas katedras mācībspēks, vēlāk (1978–2000) šās katedras vadītājs.

No 1970. līdz 1992.gadam Liepājas Pedagoģijas akadēmijas sieviešu kora "Atbalss" mākslinieciskais vadītājs, no 2004.gada – kormeistars. No 2005.gada – otrais diriģents. No 2002.gada – jauktā ansambļa vadītājs.

15 zinātniskās publikācijas, to skaitā mācību līdzeklis "Mūzikas teorijas praktikums" (1994).