Ar domes lēmumu akceptēts Sporta pārvaldes vadītāja Arta Lagzdiņa 13.decembra iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no amata.

Kā domes sēdē skaidroja vicemērs Atis Deksnis, Artis Lagzdiņš nolēmis turpmāk pārraudzīt topošās Vieglatlētikas manēžas darbības uzsākšanu un profesionālo sportistu izaugsmes programmas. Manēžu plānots atvērt nākamā gada martā.

Dekšņa atbilde bija skaidrojums deputātam Valērijam Agešinam, kurš vēlējās zināt, "vai Lagzdiņa atlūgums ir reformu sākums sporta nozarē, vai arī viņš tiek upurēts, lai nodrošinātu koalīcijas saskaņu"?

Par pašvaldības iestādes "Sporta pārvalde" vadītāja amata pienākumu izpildītāju apstiprināts Elans Strazdiņš, kurš līdz šim vadīja Liepājas Tenisa sporta skolu.

Ņemot vērā, ka Lagzdiņš amatu atstāj ar nākamā gada janvāri un jauno pārvaldes vadītāju plānots meklēt konkursā, līdz pastāvīga vadītāja iecelšanai deputāti Liepājas domes sēdē šodien pieņēmuši lēmumu par Sporta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju apstiprināt Elanu Strazdiņu, kurš līdz šim vadījis Liepājas Tenisa sporta skolu. Strazdiņš Liepājas Tenisa sporta skolā darbojies kopš 2015.gada un iepriekš viņa profesionālā darbība bija saistīta ar banku un finanšu vadības nozari. Ventspils augstskolā viņš ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu vadībzinātnē ar specializāciju mārketingā, savukārt Rīgas Starptautiskajā Ekonomikas un Biznesa administrācijas augstskolā maģistrantūrā studējis biznesa vadību. Liepājas Universitātē 2015. gadā Strazdiņš apguvis profesionālās pilnveides programmu “C” kategorijas sporta speciālistu pilnveidē.

Tā kā Sporta pārvaldes vadīšana nav savienojama ar Liepājas Tenisa sporta skolas vadīšanu, ar nākamā gada 3. janvāri Tenisa sporta skolas direktora amata pienākumi uz laiku uzticēti Liepājas Sporta spēļu skolas direktoram Guntaram Kikučam.