Liepājas Speciālās ekonomiskas zonas (SEZ) pārvaldnieka vietnieka amatam izraudzīts Elans Strazdiņš. Plānots, ka Elans Strazdiņš Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieka pienākumus sāks pildīt ar šā gada 1.augustu, informē SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Elans Strazdiņš piedalījās konkursā, lai pretendētu uz Liepājas SEZ pārvaldnieka amatu un sniedza pārliecinošu un skaidru redzējumu par Liepājas LSEZ pārvaldes turpmāko darbību un ieguvu otru labāko vērtējumu saskaņā ar Liepājas SEZ pārvaldnieka amata pretendentu atlases komisijas lēmumu. Liepājas SEZ valde vienlaikus aicināja izvērtēt Elanu Strazdiņu kā pretendentu uz pārvaldnieka vietnieka amatu.

Līdz šim Elans Strazdiņš veiksmīgi vadīja Liepājas Sporta pārvaldi, bet iepriekš bijis saistīts ar uzņēmējdarbības un finanšu nozari. Kā norādīja Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis, ir svarīgi stiprināt Liepājas SEZ pārvaldību, lai turpinātu veiksmīgi atbalstīt uzņēmējdarbības vides kvalitāti un attīstītu pilsētas ekonomiku. "Elanam Strazdiņam ir nepieciešamā privātā un publiskā sektora darba pieredzes kombinācija, lai, risinot uzņēmējdarbības attīstībai svarīgus jautājumus, spētu panākt dažādu organizāciju un cilvēku sadarbību. Tāpēc esam aicinājuši Elanu pievienoties LSEZ komandai, lai ar nopietnu jaudu turpinātu darbu pilsētas un reģiona attīstībai."

Savukārt Elans Strazdiņš atzina, ka vairāk kā sešus gadus ir gūta nozīmīga pieredze strādājot pašvaldības iestādēs – Liepājas Sporta pārvaldē, veiksmīgi vadot sporta nozari Liepājā, kā arī Liepājas tenisa sporta skolā. Izvērtējot sasniegto un domājot par nākotnes perspektīvām bija vēlme pieņemt jaunus izaicinājumus, apvienojot iegūto pieredzi ar pieredzi, uzņēmējdarbībā un finanšu sektorā. "Liepājas SEZ pārvaldei turpmākajos gados būs jāīsteno nozīmīgi attīstītības projekti t.sk. bijušās rūpnīcas Liepājas metalurgs teritorijas pārveide par modernu industriālu parku un jāpiesaista moderni, inovatīvi uzņēmumi, un jānodrošina tam nepieciešamie priekšnoteikumi."

Atgādināsim, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde ar 2022. gada 4. marta lēmumu nolēma veikt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka amata pretendentu atlasi divās kārtās, izveidot Komisiju pārvaldnieka amata pretendentu atlasei. 2022. gada 21. aprīlī atbilstoši Komisijas apstiprinātajam Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka amata pretendentu atlases nolikumam tika izsludināts konkurss, kurā pieteicās 10 (desmit) pretendenti. Liepājas SEZ pārvaldnieka atlases komisija nolēma virzīt 6 (sešus) pretendentus konkursa otrajai kārtai.

Konkursa otrajā kārtā Komisija klātienē uzklausīja pretendentu redzējumu par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darbības prioritātēm, attīstību un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka kompetencē esošajiem primārajiem darbiem tuvāko četru gadu laikā. Atbilstoši Nolikumam konkursa otrajā kārtā Komisija veic vadības kompetenču novērtējumu intervijas veidā, vērtējot šādas pretendenta vadības kompetences: komandas vadīšana; pārmaiņu vadīšana; orientācija uz attīstību; spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību; zināšanas un izpratne par labu korporatīvo pārvaldību (OECD); zināšanas risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā; zināšanas par ostu darbību un reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

2022.gada 17.jūnija Liepājas SEZ valdes sēdē par Liepājas SEZ pārvaldnieku apstiprināja Uldi Hmieļevski, kurš bija ieguvis pārliecinoši augstāko novērtējumu.