Liepājas muzeja ekspozīcijas "Liepāja okupāciju režīmos" zālē, K. Ukstiņa 7/9, skatāma Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde "Pretējās pusēs. Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā".

Kā informē Liepājas muzejpedagoģe Astra Dzērve, Otrā pasaules kara laikā (1939.–1945.) iznīcināja Latvijas valstiskumu un armiju. Latvijas iedzīvotāji tika iesaistīti kara darbībā divu totalitāru valstu – nacistiskās Vācijas un PSRS bruņotajos spēkos. Izstāde atklāj karavīru motivāciju, cīņas un ikdienu, karojot frontes abās pusēs – gan padomju, gan vācu karaspēkā.

Izstāde parāda, kā karš skāra sieviešu dzīves un kā iedzīvotāji pretojās okupācijas varām. Atsevišķas planšetes veltītas karavīru likteņiem pēc kara un sabiedrības pretrunīgajiem vērtējumiem.

Izstādes veidošanā izmantots plašs avotu klāsts – attēli, fotogrāfijas, plakāti, karikatūras un dokumenti no Latvijas Okupācijas muzeja, citu muzeju un arhīvu krātuvēm.

Izstādes veidotāji ir sagatavojuši metodiskus materiālus par izstādes tēmu. Tajā ietilpst skolēna darba lapa, atbilžu lapa skolotājam un prezentācija ar jautājumiem un atbildēm. Atsevišķā uzdevumā ir paredzēts darbs ar rakstītajiem vēstures avotiem – skolēnu darba lapas un atbilžu lapa skolotājam.

13. maijā pulksten 14 Liepājas muzeja ekspozīcijas "Liepāja okupāciju režīmos" zālē K. Ukstiņa ielā 7/9 notiks mācību stunda Liepājas skolēniem. To vadīs Latvijas Okupācijas muzeja speciāliste, izstādes kuratore Lita Zemvalde. Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļas sagatavotā nodarbība paredzēta 9. līdz 12. klašu skolēniem, kā arī jebkuram interesentam.

Izstāde skatāma no 8. maija līdz 31. maijam. Ieeja bez maksas.