Ar Liepājas domes 22.janvāra sēdes lēmumu mainītas personālijas divās domes komisijās – Apstādījumu uzraudzības un Reliģisko lietu.

Iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Apstādījumu uzraudzības komisijas sastāva uzrakstījis Latvijas Valsts mežu pārstāvis Nauris Krētainis, viņa vietā deputāti darbam šajā komisijā apstiprināja Liepājas reģionālās vides pārvaldes Resursu kontroles sektora vadītāja Gundegu Feldmani.

No Reliģisko lietu komisijas sastāva lūdzis sevi atbrīvot mācītājs Ivo Roderts, kurš šobrīd strādā Rīgā un nevar pilnvērtīgi pildīt komisijas locekļa pienākumus. Viņa vietā komisijas sastāvā iekļauta Septītās dienas adventistu Liepājas draudzes palīgmācītāja Līvija Baltrušaite-Karzone.