Reformu partijas Kurzemes reģiona nodaļa pieņēmusi lēmumu un izplatījusi paziņojumu par savu izstāšanos no partijas, portālu informēja nodaļas vadītājs Jānis Vilnītis.

Paziņojumā, kuram pievienojies 31 nodaļas biedrs, teikts:

„Mēs, zemāk parakstījušies Reformu Partijas biedri, Saeimas un pašvaldību deputāti, paziņojam par izstāšanos no Reformu Partijas, lai saglabātu tos principus, kuru dēļ partijā iestājāmies, un turpinātu reformu un pārmaiņu garu savā reģionā, jo nesaskatām perspektīvu mūsu dalībai Reformu Partijā.

Uzskatām, ka 2011.gadā prezidenta Valda Zatlera noteiktā diagnoze Latvijas politiskajai situācijai bija pareiza un precīza. Joprojām atbalstām viņa drosmīgo lēmumu par tautas nobalsošanu par 10.Saeimas atlaišanu (rīkojums nr. 2, 2011.gada 28.maijs).

Iesaistoties partijas tapšanā, atbalstījām gan 10 pamatprincipus, gan partijas programmā izteiktās nostādnes izglītībā, ekonomikā, reģionu attīstībā un pārvaldē u.c., kur tās tika izstrādātas un pieņemtas. Ar izpratni un pacietību esam sekojuši līdzi partijas attīstības un izaugsmes procesam komunikācijā ar sabiedrību, koalīciju veidošanās procesam, ideoloģijas meklēšanai un noteikšanai. Mēs esam bijuši tas Reformu partijas pragmatiskais reģions, kas centušies gan paši aktīvi iesaistīties partijas darbā, gan veicināt tās saliedētību, gan panākt labus rezultātus pašvaldību vēlēšanās, neskatoties uz sabiedrības zemo novērtējumu partijai. Esam snieguši savu atbalstu, ar izpratni tālāk skaidrojot atsevišķu ministru strauji uzsāktās reformas izglītībā un valsts reģionālajā attīstībā.

Joprojām arī šogad, 2014.gadā, uzskatām, ka Reformu Partijas pieteiktās reformas un nepieciešamība pēc pārmaiņām ir aktuālas, ka sabiedrības uzticamība ar intensīvu, godīgu un paškritisku darbu ir atgūstama.

Taču mums ir svarīgi saglabāt principu, ka vārdi atbilst darbiem. Ka iesāktās reformas, programmā minētie uzdevumi un solījumi vēlētājiem, tiek pildīti, netiek aizmirsti vai mainīti. Nevaram samierināties ar situāciju, ka par Latvijas reģioniem un novadiem atceras tikai pusgadu pirms Saeimas vēlēšanām, pārējā laikā ignorējot reģionu vajadzības un problēmas.

Joprojām uzskatot, ka Latvijas interesēs ir partiju konsolidācija un to apvienošanās ilgtermiņā, nevaram piekrist veidam, kā tas šobrīd tiek darīts, atļaujot mazo reģionālo partiju biedriem no Tukuma, Kuldīgas, Latgales u.c. startēt kā savu partiju biedriem Vienotības sarakstā, bet savam sadarbības partnerim Reformu Partijai liekot tās biedriem pamest partijas rindas un kļūt par Vienotības biedriem.

Šādos apstākļos uzskatām, ka godīgāk ir izstāties no Reformu Partijas, atzīstot, ka partija ir pazaudējusi ne tikai daudzus savus deputātus, ministrus un biedrus, bet faktiski arī mērķi un vīziju.

Vēlamies turpmāk saglabāt savu biedru kopību un saliedētību Kurzemē, turpināt pārstāvēt iesākto pārmaiņu un reformu garu pēc būtības, un uzskatām, ka turpmāk Latvijas reģioniem pašiem aktīvi jāiesaistās valsts pārvaldē!”

Bijušie Reformu partijas biedri pagaidām neesot pieņēmuši nekādus lēmumus par jauna politiska spēka veidošanu vai iesaistīšanos citās partijās, portālam sacīja Vilnītis.