Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, pirms 150 gadiem dzimis Latvijas brīvības cīnītājs Jēkabs Klaviers, vecākais Lāčplēša kara ordeņa saņēmējs.

Latvijas brīvības cīnītājs, virsseržants Jēkabs Klaviers (arī Klavieris) dzimis 1865.gada 29.janvārī Džūkstē. Draudzes skolas izglītība.

No 1887. līdz 1891.gadam bija karadienestā. No 1891.gada - Liepājā dzelzceļa strādnieks. No 1913.gada bija Liepājas Karostas darbnīcu dokmeistars. No 1919.gada novembra Latvijas armijā. Piedalījies Liepājas kaujās: 1919.gada 14.novembrī, atkarojot no bermontiešiem Ziemeļu fortu, ar savu drosmi un aukstasinību iedvesmoja citus kareivjus cīņai un pirmais ielauzās fortā. Par to apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni. Bijis gados pats vecākais no Latvijas Brīvības cīņu varoņiem, kuram piešķirts šis apbalvojums.

Saņēmis arī Francijas Kara Atzinības medaļu. No 1920. līdz 1924.gadam bija uzraugs Liepājas kara būvju pārvaldē. Liepājā ir Virsseržanta Klaviera iela.

Miris 1937.gada 13.maijā Liepājā, apbedīts Ziemeļu kapos. Pēdējā gaitā uz Ziemeļu kapiem Klavieru pavadīja lielas ļaužu masas. Atvadu vārdus viņam veltīja arī prezidents Kārlis Ulmanis.