Biedrība "Reģionālās attīstības un sociālo iniciatīvu organizācija "Perspektīva"" Liepājā īstenojusia jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu – apmācību.

Mobilitātes projekts – apmācība "From Life Balance to Global Responsibility" kopā pulcēja 26 jaunatnes darbinieki no Latvijas, Austrijas, Itālijas, Maltas, Polijas, Rumānijas un Spānijas.

Projekta galvenais mērķis bija veselīga dzīvesveida veicināšana, aplūkojot tādus jautājumus kā aktīvs dzīvesveids, labklājība un sociālā atbildība, izmantojot neformālās izglītības metodes. Jaunatnes darbinieki paplašināja savu izpratni par dzīves līdzsvara veidošanu balstoties uz nosauktajiem faktoriem. Papildus tam dalībnieki paaugstināja arī savu pašapziņu un veicināja atbildību pret savu veselību un veselīgu uzturu un apkārtējo vidi. Šī apmācība deva iespēju jaunatnes darbiniekiem gūt jaunu pieredzi, ko nodot tālāk jauniešiem, lai tie izmantotu gūtas zināšanas ikdienā, tādējādi popularizējot veselīgu dzīvesveidu un atbildīgu pieeju ar vidi saistītiem jautājumiem.

Pasākuma laikā jaunatnes darbinieki apmeklēja arī vairākus Liepājas uzņēmumus, izglītības un valsts iestādes, tai skaitā bibliotēku "Varavīksne", kur tika organizēta akcija veselīga dzīvesveida popularizēšanai kā arī prezentēti veselīgi ēdieni, kas raksturīgi dalībnieku mītnes zemju tradicionālajai virtuvei. Papildus jaunatnes darbinieki iepazina arī Liepājai un tās apkārtnei raksturīgo kultūrvēsturiski nozīmīgo dzintara apstrādi un tās īpatnības, kā arī apmeklēja Liepājas muzeju, kur iepazinās ar pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu. Jaunieši arī apmeklēja Latvijas valsts simtgadei veltīto izstādi "Liepājas brīvības stāsts".

Projektu "From Life Balance to Global Responsibility" finansēja Eiropas Komisijas programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā", kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.