Par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem 2019./2020. mācību gadā, veiksmīgu dalību dažādās olimpiādēs, konkursos, sacensībās un konferencēs šodien, 28. maijā, un rīt, 29. maijā, labākajiem Liepājas skolu audzēkņiem un skolotājiem tiek pasniegtas Liepājas pilsētas domes pateicības, informē domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Ceturtdien, 28. maijā, Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis kopā ar Izglītības pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāju Ingu Ekuzi pasniedza pateicības rakstus skolēniem par dažādiem sasniegumiem mācībās un tika apbalvoti arī skolotāji, kuri palīdzējuši skolēniem sasniegt tik labus rezultātus. Kopumā pateicības saņems 112 skolēni un 33 skolotāji. Tāpat pateicības saņēma arī visu izglītības iestāžu vadība par veiksmīgu attālinātu mācība procesa veikšanu un nodrošināšanu.

"Šis mācību gads mums visiem paliks spilgtās atmiņās. Tik šķietami ierasti tas sākās, bet citādi noslēdzās. Esmu patiesi lepns par Liepājas izglītības nozari − komandu, kas to vada, skolēniem un vecākiem, kuri ir nozīmīga nozares sastāvdaļa. Saku paldies visiem par šo mācību gadu − skolu direktoriem, pedagogiem, atbalstošajam personālam, skolēniem un vecākiem. Īpašs paldies skolēniem, kuri šogad guvuši izcilas sekmes un pedagogiem, kuri ir bijuši klātesoši šiem sasniegumiem," sacīja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis.

Skolēni saņēma pateicības un naudas balvas, savukārt pedagogiem tika pasniegta Džona Millera grāmata "Labāka pasaule sākas Tevī".

Par atzinību starptautiskās un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī zinātniski pētniecisko darbu lasījumos 50 skolēniem tika piešķirtas naudas balvas − par 3. vietu skolēni saņēma 150 eiro, 2. vietu − 200 eiro, 1. vietu − 250 eiro.

Šogad tika apbalvoti arī 24 skolēni, kuru sekmes mācību gada 1. un 2. semestrī bijušas tikai teicamas un izcilas. Pateicības saņēma arī 12 skolēni, kuri piedalījās Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencē, iegūstot godalgotas vietas. 56 skolēni saņēma pateicības par dalību Valsts izglītības satura centra organizētajās olimpiādēs.

Kopumā pateicības saņēma visas Liepājā esošās divpadsmit vispārējās izglītības iestādes, kas nodrošina izglītības iegūšanu lielākajos pilsētas mikrorajonos − Valsts 1. ģimnāzija, Liedaga vidusskola, 3. pamatskola, Draudzīgā aicinājuma5. vidusskola, Raiņa 6. vidusskola, 7. vidusskola, 8. vidusskola, J. Čakstes 10. vidusskola, Oskara Kalpaka 15. vidusskola, Centra sākumskola, Ezerkrasta sākumskola, Līvupes pamatskola-attīstības centrs, un divas privātās skolas −  Katoļu pamatskola un Privātā sākumskola "Varavīksne".  Tāpat pateicības saņēma arī Valsts tehnikuma, Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas un Jūrniecības koledžas audzēkņi.

Liepājā šajā mācību gadā no 1.−12. klasei vispārizglītojošās skolās zinības apguva aptuveni 8 500 skolēni, kurus skoloja aptuveni 750 pedagogi.

Atsevišķas izglītības iestādes, papildus vispārizglītojošai programmai, padziļināti apgūst kādu no virzieniem, piemēram, matemātiku, valsts aizsardzību, dabaszinības un tehniku, humanitāro un sociālo virzienu.