Šī gada sākumā noslēdzās Liepājas Novada fonda pirmais projektu konkurss programmā "Atbalsts skolotājiem". Tika apstiprināti trīs projekti par metodisko materiālu izstrādi, informē Liepājas Novada fonda valdes priekšsēdētāja Aiga Jaunskalže.

Šoreiz nebija iespējama mierīga projektu realizācija – jaunie apstākļi pasaulē neļauj skolotājiem strādāt kā ierasts. Darbs attālināti prasa papildus resursus – radošumu, mācīšanos, jaunu materiālu izstrādi ikdienai. Taču tas nav liedzis pabeigt projektos paredzēto metodisko materiālu izveidi. Tiek pārcelta informatīvo semināru norise, kad būs iespējamas klātienes tikšanās.

Ar izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem ir iespējams iepazīties katra autora izglītības iestādes mājaslapās – "Literārais kalendārs" pamatskolai un vidusskolai ir pieejams Raiņa 6. vidusskolas mājaslapā, bet pirmsskolai paredzētais audzēkņu kalendārs pieejams bērnudārza "Saulīte" mājaslapā. Informācija par šiem resursiem pieejama arī Liepājas Novada fonda mājaslapā www.lnf.lv sadaļā Programmas, Atbalsts skolotājiem. Līdz mācību gada beigām tiks izstrādāts arī materiāls par domāšanas stratēģiju apguvi skolā.

Līdz gada beigām ir atvērta pieteikšanās mazo projektu realizācijai par vietēja mēroga pasākumiem izcilu pedagogu piemiņai. Mazo projektu atbalstam iespējams iegūt līdz 150,00 EUR.

Arī šobrīd iespējams papildināt šim mērķim paredzēto naudas summu – pateikt paldies izcilam skolotājam iespējams, ziedojot Liepājas Novada fondā (www.lnf.lv ) ar norādi "mazajiem skolotāju projektiem".

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama Liepājas Novada fonda mājas lapā www.lnf.lv sadaļā "Programmas"; "Skolotājs". Projektu iesniegšanai nav termiņa ierobežojumu. Konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu pieejamas piesakoties pa e-pastu liepajasfonds@gmail.com.