Ceturtdien, 24.novembrī, Kurzemes publisko bibliotēku bibliotekāri pulcēsies Latviešu biedrības nama galerijā uz Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 239.gadskārtas konferenci.

Konference "Moderna un mūsdienīga bibliotēka – priekšnoteikums attīstībai un konkurētspējai" atklās Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore Ilga Erba un Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens. Ar lasījumiem konferencē piedalīsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstības centra vadītāja Māra Jēkabsone, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova un arhitekts Jānis Dripe.

Konferences otrajā daļā tiks pasniegta Voldemāra Caunes balva "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem". Konkursa komisija ir izvērtējusi pretendentu pieteikumus un piešķīrusi Voldemāra Caunes balvu – Balvu Centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītājai Ligitai Pušpurei un Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītājai Inesei Majorei.

Uzziņa
Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka no 2007.gada izsludina konkursu Voldemāra Caunes balvai „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem", kuru piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas.

Voldemārs Caune, bibliotekārs, bibliogrāfs un žurnālists, no 1919. gada līdz 1923. gadam strādāja par pārzini Liepājas pilsētas bibliotēkā, kur 1919. gada 16. decembrī atklāja pirmo bērnu literatūras nodaļu. 1947. gadā, paplašinot pilsētas 1.bibliotēkas bērnu nodaļu, tika izveidota Liepājas 1.bērnu bibliotēka.

2007. gadā, atzīmējot Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 230.gadskārtu un godinot Voldemāra Caunes ieguldījumu bērnu bibliotekārajā apkalpošanā, Liepājas CZB nodibināja ikgadēju balvu bibliotekāriem darbā ar bērniem.

2015. gada Voldemāra Caunes balvas ieguvēji
Aija Jansone, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālbibliotēkas "Varavīksne" galvenā bibliotekāre

Valmieras bibliotēkas īstenotā projekta "Lasi un tev sekos" darba grupa

Plašāka informācija šeit.